Projectomschrijving

Vraagstuk

Risicoselectie bij zwangere vrouwen is een belangrijk aspect binnen het Nederlandse obstetrische zorgsysteem. Er zijn in allerlei landen predictiemodellen (voorspellingsmodellen) ontwikkeld waarmee het risico op complicaties kan worden berekend. Bekende complicaties zijn: zwangerschapsvergiftiging, zwangerschapsdiabetes, vroeggeboorte, en een te klein of juist te groot kind. Het was niet duidelijk of de ontwikkelde predictiemodellen ook geschikt zijn voor gebruik in Nederland. Daarom is de EXPECT-studie uitgevoerd.

Onderzoek

In de EXPECT-studie zijn bestaande internationale predictiemodellen onderzocht die kunnen bijdragen aan vroege opsporing of het voorkomen van vier zwangerschapscomplicaties: zwangerschapsvergiftiging, zwangerschapsdiabetes, vroeggeboorte en afwijkende groei.

Uitkomst

In de eerste fase van de EXPECT-studie heeft het Verloskundig Consortium Limburg onderzocht of internationale predicitiemodellen ook gelden voor Nederland. Twee predicitiemodellen lieten goede resultaten zien: een voor zwangerschapsvergiftiging en een voor zwangerschapsdiabetes. Dit heeft geleid tot een calculator die een persoonlijk risicoprofiel kan bepalen: de EXPECT calculator. In de tweede fase van de EXPECT-studie is onderzocht of het gebruik van deze calculator ook leidt tot betere uitkomsten bij moeder en kind. Ongeveer anderhalf jaar nadat de EXPECT calculator beschikbaar werd gesteld, wordt ongeveer 45% van de Limburgse zwangere vrouwen geïnformeerd met behulp van deze calculator. De patiënttevredenheid was bij zowel de voormalig verloskundige zorg als de risicogeleide zorg hoog. Naast gezondheidswinst levert de inzet van het computermodel ook een zorgkostenbesparing op. De onderzoekers becijferen dat het gaat om gemiddeld 2.766 euro per geboorte. Omgerekend voor Limburg is dat ruim 22 miljoen euro per jaar.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website