Projectomschrijving

Het aanbieden en ontvangen van preconceptiezorg biedt een belangrijke mogelijkheid om zwangerschapsuitkomsten te verbeteren (stoppen met roken, gezonder eten, foliumzuurinname). Omdat dit om veranderingen in de privésfeer vraagt, is het belangrijk preconceptiezorg op een ethisch verantwoorde manier aan te bieden.
In dit project zijn daarom ethische kwesties rondom preconceptiezorg onderzocht.
Hoe wordt preconceptiezorg momenteel aangeboden en welke barrières zijn hier te overwinnen? Hoe kijken toekomstige wensouders naar de voorbereiding op hun zwangerschap en preconceptiezorg?
Uit de resultaten blijkt onder meer dat:

- Professionals in de geboortezorg hebben behoefte aan een nationaal preconceptiezorgprogramma. Het ontbreken hiervan is een belemmering in het breed aanbieden van preconceptiezorg.  Ook is meer aandacht nodig voor preconceptiezorg in de opleiding van zorgprofessionals.

- Wensouders zijn onvoldoende bekend met de mogelijkheid om de zwangerschap voor te bereiden via preconceptiezorg. Zij staan wel open voor een proactieve houding van zorgverleners bij het aanbieden van preconceptiezorg, bij voorkeur gekoppeld aan een logisch moment zoals het verwijderen van een spiraaltje.
 
Hiernaast is aandacht besteed aan opkomende strategieën zoals eHealth en nudging. Zo is een ethisch kader m.b.t. nudging bij anderen opgesteld.  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website