Projectomschrijving

Het doel van dit project was het verbeteren van de toegankelijkheid en effectiviteit van preconceptiezorg. We hebben interviews afgenomen bij vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en bij zorgverleners. Daarnaast hebben we communicatievaardigheden van zorgverleners geobserveerd.

Vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden waren zich vaak niet bewust van preconceptiezorg, vonden het voor henzelf niet relevant, en hadden veel moeite met het begrijpen en invullen van de online vragenlijst ‘ZwangerWijzer’. Zorgverleners ontbrak het aan specifieke vaardigheden om effectief te communiceren met deze doelgroep.

De resultaten hebben we gebruikt voor het ontwikkelen van:

  1. Een uitnodiging voor preconceptiezorg in de vorm van een flyer
  2. Aanpassingen in ZwangerWijzer
  3. Een communicatie training voor zorgverleners

Deze resultaten vormen een eerste stap in toegankelijke en effectieve preconceptiezorg voor iedereen.  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website