Projectomschrijving

De Expect studie maakt het mogelijk om voor zwangere vrouwen de kans in te schatten op complicaties. Denk hierbij aan zwangerschapscomplicaties zoals zwangerschapsvergiftiging, zwangerschapsdiabetes, of een te groot kind. Door deze schatting wordt het mogelijk om de zwangerschapszorg nog beter af te stemmen op de individuele vrouw. Er kunnen bijvoorbeeld meer of minder echo’s uitgevoerd worden en bepaalde preventieve behandelingen. Hierdoor worden problemen eerder opgespoord en verdere nadelige gevolgen beperkt of zelfs vermeden.

In dit VIMP project is de opgedane kennis doorgevoerd in de dagelijkse praktijk. Zo is een online applicatie (beschikbaar op www.zwangerinlimburg.nl; EXPECT calculator) ontwikkeld die gynaecologen en verloskundigen kunnen gebruiken bij de individuele risicoschatting van de zwangere vrouw. De nieuwe zorgpaden worden eveneens op deze centrale plek aangeboden, maar zijn ook apart aan alle praktijken en ziekenhuizen aangeboden. Tenslotte zijn alle gynaecologen en verloskundigen ingelicht over het gebruik en de mogelijkheden van de applicatie. Op dit moment wordt ook nog gewerkt aan korte voorlichtingsfilmpjes die de nieuwe Limburgse geboortezorg met haar keuzemogelijkheden verder moet verduidelijken voor aanstaande zwangere vrouwen. In deelnemende regio’s (ca. 80% van Limburg) wordt momenteel naar schatting in ongeveer 40% van de nieuwe zwangerschappen de EXPECT calculator gebruikt in de keuze van het te volgen zorgpad. De verwachting is dat dit percentage in de komende tijd verder stijgen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website