Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Toekomstige ouders zijn onvoldoende op de hoogte van de maatregelen die ze zelf kunnen nemen om de kans op een gezonde zwangerschap (preconceptie) en geboorte te kunnen vergroten.

www.NietofWelZwanger.nl is een website, ontwikkeld voor en met (lager opgeleide) jongvolwassenen. Op de website is informatie en persoonlijk advies te vinden rondom preconceptie.

Dit project richtte zich op het genereren van aandacht voor preconceptiezorg en specifiek om de toeleiding naar de website ‘nietofwelzwanger’ te vergroten, via een (sociale)media aanpak, de’12maandenzwanger’ campagne.

De campagne bestond uit een landingspagina '12maandenzwanger', met daarop kort en bondig informatie en beeldend materiaal over maatregelen die kunnen bijdragen aan een gezonde zwangerschap. Daarnaast werden verschillende (animatie) films gemaakt waarin verteld werd wat je zelf kunt doen om de kans op een gezonde zwangerschap te bevorderen.

De campagne werd verspreid via Facebook, Instagram, YouTube. Ook waren er verscheidene media die aandacht besteden aan de campagne, zoals Linda Magazine, RTL nieuws en diverse andere websites van partners.

De campagne, die begon in oktober 2018, droeg bij aan een beter bereik van bezoekers van nietofwelzwanger.nl.

Oorspronkelijk was het bereik van de website laag (300 bezoekers per maand). De campagne heeft bijgedragen dat het aantal bezoekers verviervoudigd is. Ook na het afronden van de campagne. Zowel de groep van 18-24 als de groep van 25-34 werd bereikt met de campagne. Beide groepen zijn relevant in het kader van preconceptiezorg.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voorafgaand aan de campagne werd nietofwelzwanger.nl door ruim 300 bezoekers per maand bezocht. Dat is toegenomen tot circa 1200 bezoekers per maand na de lancering van de campagne (een stijging van meer dan 400%). De eerste maand van de lancering van 12 maanden zwanger, is er ook op de website nietofwelzwanger.nl een duidelijk piek te zien (2000 bezoekers in oktober 2018). Deze piek ging samen met de uiting op Linda Magazine (piek van meer dan 600 bezoekers op een dag).

Het interessante is dat ook na de campagne het bezoek van de website beter blijft dan voor de campagne (met 1200 bezoekers per maand). Over het afgelopen jaar waren er circa 12.000 bezoekers (circa 6.4% is herhaald bezoeker).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ACHTERGROND

De website 'nietofwelzwanger.nl', is een online getailorde website welke informatie geeft over het voorkomen van zwangerschap, de zwangerschapskeuze en hoe een gezonde zwangerschap kan worden bevorderd. De website is onderdeel van een integraal lespakket rondom preconceptiezorg, ontwikkeld voor (toekomstige) ouders, gericht op het bevorderen van een geinformeerde zwangerschapskeuze. De website is ontwikkeld met de doelgroep, en wordt gewaardeerd. De website kan los van het lespakket gebruikt worden, en verdere verspreiding van de website kan aandacht voor preconceptiezorg (maatregelen) vergroten.

 

DOEL

De doelgroep van toekomstige ouders is lastig bereikbaar. Vergroten van de aandacht voor en gebruik van de website 'nietofwelzwanger.nl' door de eindgebruikersgroep van (toekomstige) ouders. Dit doen we door in te zetten op gerichte online marketing strategieën (12 maanden zwanger) via sociale media.

 

PLAN VAN AANPAK

Om de doelstelling te realiseren kiezen we qua inhoud en disseminatiekanaal aan te sluiten bij de doelgroep. Qua inhoud wordt er gebruik gemaakt van storytelling. Disseminatiekanalen zijn sociale mediakanalen zoals o.a. Facebook, YouTube (o.a. via vloggers). Het plan van aanpak kent een communicatiestrategie ontwikkelingsfase, uitvoeringsfase en evaluatiefase.

 

VERWACHTE UITKOMSTEN.

We verwachten dat de doelgroep beter bereikt wordt via onze sociale media marketing strategieën, er meer aandacht zal zijn voor preconceptiezorg, en dat de website 'NietofWelZwanger' beter bezocht wordt en bezocht zal blijven, en beter vindbaar zal worden in de zoekmachines. Tevens verwachten we meer inzicht krijgen in de werkzame condities van de marketingstrategie, alsook verwachten we een toename in aandacht voor preconceptiezorg via andere media.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website