Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met behulp van de VIMP heeft het consortium Oost NL een mooie kans gekregen om extra aandacht te besteden aan verschillende facetten die het consortium belangrijk vindt: 1) Implementatie en doorontwikkeling ZwApp, een gepersonaliseerde zwangerschapsapp om onzekerheid bij de aanstaande moeder te verminderen; 2) Stabilisatie van het consortium Oost NL en activeren van de achterban; 3) Deelname aan/overname van succesprojecten elders in het land. Het consortium doelde hiermee op de ontwikkeling van meer structurele inbedding van consortiumactiviteiten en -producten, alsmede het creëren van een stabiele basis voor een toekomstige samenwerking tussen de betrokken VSV's. Zo is gedurende de VIMP periode proactief gewerkt aan doorontwikkeling, vernieuwing en ook verheldering van de koers die regio Oost NL de komende jaren wil inslaan, teneinde de zorg voor moeder en kind te optimaliseren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

A) Implementatie en doorontwikkeling ZwApp:

Er hebben updates plaatsgevonden en functionaliteiten zijn verbeterd en ZwApp is geïmplementeerd in acht VSV’s. Contacten zijn gelegd tbv structurele financiële ondersteuning, met oa het RIVM en de KNOV. Tevens is een draaiboek opgeleverd, waarin procesinformatie aangaande de implementatie van ZwApp staat beschreven. Ook is ZwApp gepresenteerd op verschillende symposia en congressen.

 

B) Bestendiging structuur consortium Oost NL:

Er is gekozen voor een nieuwe lijn en visie, die geleid heeft tot een vervolgaanvraag om door te kunnen gaan onder de naam Geboortezorg Oost: samen durven, denken & doen. De overtuiging is dat er wel degelijk voldoende meerwaarde in Oost NL zat, die bij een tweede termijn structurele winst kan gaan opleveren.

 

C) Deelname aan of overnemen van succesprojecten elders in het land, expliciet doelend op de protocollen-app die is ontwikkeld in Amsterdam. Na exploratie bleek realisatie niet wenselijk/mogelijk.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds de oprichting van consortium Oost NL zo'n vier jaar geleden hebben er veel positieve veranderingen in de geboortezorg plaatsgevonden. Niet alleen op het vlak van concrete kennis, werkprotocollen of voorlichting, maar juist ook op de onderlinge samenwerking en communicatie tussen de betrokken VSV's. Het consortium Oost NL doelt op een verbetering van de zorg voor moeder en kind, op basis van een bottom-up werkwijze, waar de VSV's aan zet zijn.

 

Het huidige project is voor het consortium Oost NL een mooie kans om extra aandacht te besteden aan verschillende facetten die wij binnen het consortium belangrijk vinden.

 

De VIMP beslaat drie verschillende onderdelen, te weten:

A) Implementatie en doorontwikkeling ZwApp:

Een belangrijk product van het consortium Oost NL is ZwApp, een gepersonaliseerde zwangerschapsapp om onzekerheid bij de aanstaande moeder te reduceren. Het is een nieuwe manier om zwangeren van regiospecifieke goede en betrouwbare informatie op maat te voorzien. De app is 30 juni 2015 gelanceerd en momenteel beschikbaar voor iedereen, echter alleen met specifieke informatie over het VSV Doetinchem. De andere vijf VSV's binnen het consortium Oost NL zullen in 2016 ZwApp zo aanpassen dat er ook in die vijf betreffende VSV's regiospecifieke informatie beschikbaar zal zijn voor ZwApp gebruikers.

De meerwaarde van dit innovatieve product ligt met name in de gepersonaliseerde, eenduidige en multidiscplinair samengestelde informatie.

 

B) Bestendiging structuur consortium Oost NL en activeren van de achterban:

We zijn het er allemaal over eens dat het consortium Oost NL ons al veel goeds heeft gebracht en dat we nu pas echt op stoom komen. Investering is absoluut nodig om te zorgen dat we de consortiumstructuur kunnen bestendigen richting de toekomst. Het zou zonde zijn op dit moment achterover te leunen en te verwachten dat het netwerk zichzelf staande houdt, want de praktijk blijkt veel weerbarstiger. Ondersteunende nog te ontwikkelen producten hierbij zijn een notitie over de toekomstvisie en het toekomstbeleid van het consortium, alsmede een e-learning module over de organisatie van de geboortezorg in consortium Oost NL en de diverse betrokken VSV's.

 

C) Deelname aan of overnemen van succesprojecten elders in het land:

Producten van andere consortia worden met regelmaat goed ontvangen door het consortium Oost NL, maar door gebrek aan investeringsmogelijkheden (lees financiële middelen) is het moeilijk die producten over te nemen. Het reserveren van een bedrag voor de implementatie van het projecten de protocollen app van Netwerk GeboorteZorg NoordWest NL garandeert dat dit projecten ook daadwerkelijk wordt geimplementeerd in consortium Oost NL. Het stimuleert daarmee het landelijk onderling uitwisselen en overnemen van succesproducten van consortia. Als eerste concrete product doelen we op de protocollen app die is ontwikkelde door het Netwerk Geboortezorg Noordwest NL.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website