Projectomschrijving

Binnen dit project is onderzocht welke kennis verloskundigen, gynaecologen en andere direct betrokkenen hebben over werk en zwangerschap. Hiernaast is gekeken op welke manier screening op werk gerelateerde risicofactoren aan het begin van de zwangerschap het beste kan worden gedaan. Er is een nulmeting verricht onder professionals, een wachtkamerscreening onder vrouwen en een vragenlijstonderzoek. De nulmeting heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een nascholing voor professionals over werk en zwangerschap. In totaal hebben 335 vrouwen zichzelf gescreend met de wachtkamerscreeningslijst. De meest voorkomende werkomstandigheden zijn het verrichten van staand werk, lange werkwerken met daarbij stress en veelvuldig tillen en of bukken. Het minst werken zwangere vrouwen met chemische stoffen. Alle vrouwen vinden de screening op werk en het bespreken van de uitkomsten met de verloskundige of gynaecoloog een goede aanvulling op de normale screening.
Het project is uitgevoerd in het kader van samenwerking tussen het ZonMw programma Zwangerschap en Geboorte en het ZonMw programma Arbeidsparticipatie en Gezondheid.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website