Projectomschrijving

Vraagstuk

Door te luisteren naar zwangeren kunnen we de geboortezorg verbeteren. De input van cliënten is nodig om ervoor te zorgen dat de Nederlandse geboortezorg vraaggericht blijft werken in plaats van aanbodgericht. In dit onderzoek zijn  de ervaringen van cliënten in Overijssel met de zorg tijdens zwangerschap, bevalling en eerste weken daarna onderzocht. Hierbij werd specifiek gekeken naar de ervaringen met overdrachten tussen zorgverleners.

Onderzoek

Allereerst vulden 1675 vrouwen na de bevalling een vragenlijst in, daarna volgden we 184 zwangere vrouwen tijdens hun zwangerschap en kraamtijd, en ten slotte vroegen we 17 vrouwen hun eigen verhaal te schrijven. Ook vroegen we 16 zorgverleners naar tips en knelpunten bij overdracht in de geboortezorg.

Uitkomst

De meeste vrouwen waren erg tevreden over de zorg. Als zij werden overgedragen, waren zij minder tevreden; dit hangt samen met eventuele complicaties en met de ervaren zorg. Een negatieve ervaring heeft veel invloed op verwachtingen bij een volgende zwangerschap. Ook kan ontevredenheid met de aangeboden zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en postpartum periode serieuze nadelige gevolgen hebben voor de lichamelijke, mentale en psychosociale gezondheid van de cliënten. Het advies aan zorgverleners is om expliciet de verwachtingen van zwangere vrouwen na te vragen. Zij kunnen hun zorgaanbod dan beter afstemmen, bijvoorbeeld door bij een overdracht de volgende zorgverlener over deze verwachtingen te informeren. Zorgverleners kunnen hun cliënten informeren over mogelijke complicaties en situaties die kunnen leiden tot overdrachten, en cliënten zo voorbereiden op mogelijke uitkomsten. Ook kunnen  zorgverleners  het doel van medische (ongeplande) interventies uitleggen aan de aanstaande ouders, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten en misvattingen weggenomen kunnen worden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website