Projectomschrijving

Een belangrijk vraagstuk rondom preconceptiezorg (PCZ) is hoe de bekendheid en het inzien van het belang van PCZ vergroot kan worden. Om dit te bereiken is aan aanstaande ouderparen en zorgverleners in Zeist gevraagd hoe de aanpak in de gemeente werd ervaren. Wat zijn knelpunten en waar zijn verbetermogelijkheden?

Op basis van deze informatie is er campagnemateriaal ontworpen (posters, flyers, routekaarten) en  is de website www.zwangerwordeninzeist.nl opgezet. Ook hebben er preconceptieconsulten en bijeenkomsten plaatsgevonden.

De ontwikkelde lokale aanpak verbeterde de voorbereiding op de zwangerschap. Er werd minder alcohol genuttigd vóór de zwangerschap en eerder gestart met het gebruik van foliumzuur.
De resultaten zijn bruikbaar voor bredere implementatie. In Zeist en andere plaatsen binnen het regionaal Geboortezorg consortium Midden Nederland zijn al aandachtspunten over preconceptiezorg opgenomen in protocollen en in trainingen van kraamverzorgenden en verloskundigen. Ook is het campagnemateriaal beschikbaar gesteld voor zorgverleners. Dit wordt ondersteund door het regionale consortium. 

Om de publieke opinie en kennis over preconceptiezorg te veranderen zijn echter langdurige mediacampagnes vereist en is goede afstemming tussen zorgverleners nodig.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website