Projectomschrijving

Cliëntorganisaties benadrukken het belang van meer gepersonaliseerde zorg in de GGz
en van vroege herkenning en tijdige zorg om chroniciteit en maatschappelijke ontwrichting
te voorkomen. Beide aspecten – en natuurlijk de focus op jongeren – staan centraal in ons
onderzoek. Het onderzoek richt zich op verslaving en psychische stoornissen (klinisch
herstel), maar ook op het functioneel/maatschappelijk herstel van jongeren.

Doel

In deze studie onderzoeken wij:

  • het lange termijn beloop – van de adolescentie tot de jongvolwassenheid – van verslaving onder adolescenten in de bevolking en bij ruim 400 jongeren die in behandeling komen in de verslavingszorg.
  • de aanwezigheid van andere psychische stoornissen en het sociaal-maatschappelijke functioneren van de jongeren.
  • welke kenmerken van de jongeren samenhangen met een gunstig of juist ongunstig lange termijn beloop.
  • welke soorten verslavingsbehandelingen (qua type, duur en intensiteit) bij welke deelgroepen jongeren resulteren in een gunstige lange termijn uitkomst.

Verwachte opbrengst

De resultaten van het onderzoek zullen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren
van de vroege herkenning van jongeren met een hoog risico op chronische
verslavingsproblemen, en aan het ontwikkelen van een meer op individuele jongeren
toegesneden behandelaanbod in de verslavingszorg (gepersonaliseerde zorg).

Betrokkenheid cliënten

Cliëntenpanels van jongeren in de verslavingszorg en de cliëntenorganisatie Het Zwarte
Gat (projectlid) zijn betrokken in alle projectfases van de studie. De deelnemende
jongeren ontvangen individuele feedback over de uitkomsten uit hun interviews. In de
deelnemende instellingen werven, trainen en vergoeden wij ervaringsdeskundigen om ons
te helpen bij de uitvoering van de follow-up interviews. De jongeren ontvangen een
vergoeding voor deelname, tweejaarlijks informatie over de onderzoeksresultaten en
worden uitgenodigd aan het slotsymposium deel te nemen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website