Projectomschrijving

Gecombineerde verslavingszorg (fysiek én digitaal)

Steeds meer behandelingen voor verslavingsproblemen worden fysiek (face-to-face) én digitaal uitgevoerd (blended care). Digitale mogelijkheden bieden onder andere ruimte aan integratie van leefstijl- en terugvalpreventiemodules. Blended behandelen wordt al vaak toegepast hoewel weinig bekend is over de (kosten-)effectiviteit.

Doel

In samenwerking met cliënten wordt binnen dit project de blended behandeling van Jellinek vernieuwd. Hiervoor worden leefstijlmodules (over gezonde voeding en beter slapen) en een nazorgmodule met terugvalpreventie toegevoegd. Ook wordt er met machine learning gekeken of het aantal fysieke afspraken van blended care gepersonaliseerd kan worden.

Werkwijze

Door middel van gerandomiseerd onderzoek wordt de (kosten-)effectiviteit van de vernieuwde behandeling en de gepersonaliseerde behandeling ten opzichte van gangbare volledig face-to-face- behandeling onderzocht. Ook wordt er gekeken of de nieuwe modules effectief zijn en bijdragen aan het behandelresultaat. Het implementatieplan wordt ontwikkeld in samenwerking met cliënten(organisaties) en bij positieve onderzoeksresultaten zal dit plan worden uitgevoerd voor de ondersteuning van nationale implementatie.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website