Interview met onderzoeker

Even bijpraten met Dominique Maciejewski

oktober 2018

Dominique Maciejewski is uitvoerend onderzoeker bij het project 'Mood en Resilience in Offspring (MARIO)'. Waar gaat het project over? Wie zijn er allemaal bij betrokken? En waarom is dit zo belangrijk? In een kort telefonisch interview leggen we deze vragen aan Dominique voor.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat 1 op de 2 kinderen met ouders die stemmingsstoornissen hebben dit zelf ook ontwikkelen. Normaal gesproken wordt er gekeken naar risicofactoren voor het ontwikkelen van een depressie of bipolaire stoornis bij deze kinderen. Er wordt geprobeerd te ontdekken waarom zij een hogere risicofactor hebben. 

Veerkracht factoren

Het leuke en belangrijke aan dit onderzoek is dat MARIO juist kijkt naar veerkracht factoren. Wij kijken juist naar waarom 1 op de 2 kinderen geen stemmingswisselingen ontwikkelt. Deze kennis willen we dan gebruiken voor onze preventieve interventie. We willen juist onderzoeken waarom 1 op de 2 kinderen niet depressief worden en dat meegeven aan kinderen met ouders met stemmingsstoornissen. 

Doel van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit 3 doelen:

  1. Het eerste doel is het beter leren begrijpen van de familiaire overdracht van depressie en bipolaire stoornissen. 
    Dit doen we door middel van een cohorten studie waarin we 4 jaar kinderen van ouders met een stemmingswisseling volgen en een aantal factoren meten; zoals genetische, biologische, sociale en persoonlijke factoren.
  2. Het tweede doel is het vroeg herkennen van depressie en bipolaire stoornissen. Door middel van een screeningsinstrument met korte vragen willen we vroeg en snel screenen of kinderen indicaties van depressie hebben. 
  3. Het derde doel betreft het voorkomen van depressie, een preventieve interventie. We kijken dan bijvoorbeeld naar: wat is depressie? Wat betekent het als je ouders depressief zijn of een bipolaire stoornis hebben? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je beter in de vel gaat zitten om ontwikkeling van depressie te voorkomen?

Samenwerking en cliëntenparticipatie

De betrokkenheid van ervaringsdeskundigen en cliënten wordt veel gewaarborgd in ons onderzoek. In de projectgroep zit een student, zijn moeder heeft een bipolaire stoornis die vanaf het begin van dit onderzoek advies geeft en continue betrokken is. 

Daarnaast werken we samen met 3 patiëntenverenigingen, namelijk de depressievereniging, de VMDB (Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen) en stichting Me Mam (voor psychische klachten rondom zwangerschap). Deze partijen gaven vanaf het begin van dit onderzoek al input. Twee weken geleden hadden we een focus groep georganiseerd met kinderen en ouders met stemmingsstoornissen. Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over welke instrumenten wel en niet werken, de partijen gaven advies over wat zij belangrijk vinden en wat er veranderd of aangevuld kan worden. Er kwam bijvoorbeeld uit dat sociale media heel belangrijk zijn voor kinderen tussen de 10 en 25 jaar, dit kan vervolgens meegenomen worden in het onderzoek. 

We hebben bewust geld gebudgetteerd om ervaringsdeskundigen te betrekken. Een keer per jaar organiseren we een bijeenkomst met 10 ouders en 10 kinderen voor het monitoren van onderzoek. Daar bespreken we wat zij belangrijk vinden bij de werving voor en uitvoering van het onderzoek en nemen ze een adviserende rol aan die ons continue van feedback voorziet. 

Kennisverspreiding

Wij presenteren altijd de resultaten van alle 3 de studies op nationale en internationale congressen. Ook delen we onze kennis met patiëntenverenigingen door middel van bijvoorbeeld interviews, blogpolls, nieuwsbrieven en informatie.

Toepassing in de praktijk

Daarnaast is de screening-test niet bedoeld om enkel te ontwikkelen en te testen, maar als het werkt willen we ook dit standaard implementeren in de klinische praktijk.

Nu is het vaak het geval dat standaard (alleen) ouders worden gevraagd hoe het met kinderen gaat, maar wij willen ook dat kinderen zelf worden gevraagd. Het is belangrijk om juist ook kinderen te vragen hoe het met ze gaat.

Gratis app

We willen de app die gebruikt wordt in het onderzoek gratis (gaan) aanbieden. Het gaat ons niet alleen om het onderzoek doen, maar ook om de resultaten te kunnen gebruiken om uiteindelijk kinderen te helpen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website