Projectomschrijving

De GGz triagewijzer is een eenvoudig stappenplan voor de om in te schatten welk type acuut psychiatrische hulpverlening iemand nodig heeft, op welk moment (urgentie) en van welke hulpverlener(s).

Doel

Het doel van dit project is het monitoren en evalueren van de pilotimplementatie van de GGz-triagewijzer. De resultaten van dit project moeten input geven aan de NZa, die in september 2017 VWS zal adviseren over de bekostiging van de crisisdiensten in 2019.

Verwachte uitkomsten

De monitoring en evaluatie levert informatie voor:

  • de monitor acute GGz van de NZa
  • de bekostiging van de generieke module, met de Triagewijzer als basis
  • de landelijke uitrol van de generieke module, met de Triagewijzer als basis
  • data verzamelen over de mensen waarbij de triage plaatsvindt (urgentiegraden, soort verwijzer, capaciteit personeel, kosten locatie etc.)
  • bepalen van de haalbaarheid van de Triagewijzer

Downloads

Pilotimplementatie ggz triagewijzer

Voor een succesvolle implementatie van de ggz triagewijzer financiert ZonMw 4 projecten die nauw met elkaar samenhangen.

Implementatie van de triagewijzer ggz
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website