Projectomschrijving

Doel

Dit project beoogt het zorgmodel DITSMI, ontwikkeld tijdens het project Optimaliseren richtlijnadherente diagnostiek, medicamenteuze en psychologische behandeling bij ggz-patiënten in de langdurende zorg, te implementeren bij ggz-instellingen in Nederland.

Aanleiding

In 2020 is het volgende wetenschappelijke artikel gepubliceerd in European Psychiatry (Veereschild 2020): Diagnose, indicate and treat severe mental illness (DITSMI) as appropriate care: A three-year follow-up study in long-term residential psychiatric patients on the effects of re-diagnosis on medication prescription, patient functioning, and hospital bed utilization.

Met dit project willen we DITSMI implementeren in 4 ggz-instellingen in Nederland. Dit geeft  uitvoering aan de motie van de Kamerleden Diertens, Van den Berg, Regterschot en Dik-Faber waarin gesteld wordt dat er gekeken moet worden of dit model voor herdiagnostiek van patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening stapsgewijs verder landelijk verspreid kan worden (Kamerbrief d.d. 13 november 2020, kenmerk 1776329-213710-CZ).

Voorbereiding

Ter voorbereiding op dit project is de Kwartiermakersfase afgerond voor het opzetten van een projectstructuur waarmee landelijke implementatie en verspreiding van het zorgmodel gefaciliteerd kan worden.

Werkwijze

De vervolgstap is het daadwerkelijk instellen van een projectbureau dat de landelijke implementatie gaat coördineren en het faciliteren van vier ggz-instellingen waar DITSMI geïmplementeerd gaat worden. De implementatie-ondersteuning bestaat uit trainingen met behulp van een toolkit, organisatie van projectleidersbijeenkomsten en een cyclisch actie-onderzoek om de implementatie te ondersteunen. Met het oog op landelijke borging en continuïteit wordt een lerend netwerk met collega-instellingen en opgezet en wordt op basis van de opgedane ervaringen de toolkit aangepast.

Dit project is een vervolg op onderstaande projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website