Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Lea Aanvraag Goed gebruik Hulpmiddelenzorg ZonMw voor Early HTA

 

Lea is een robot die de gebruiker veiliger laat lopen, herinnert aan afspraken, medicijnengebruik en dagritme, laat communiceren met haar zorgverleners en mantelzorgers en actief stimuleert tot meer bewegen in het algemeen dagelijks leven en revalidatie ondersteuning. De zorgrobot Lea is na een intensief traject ontwikkeld op basis veel contact met gebruikers. In 2012 is het Europese Silver-traject gestart met als doelstelling "ontwikkel een zorgrobot die minimaal 10% per dag aan zorg kan besparen". Daaruit is, na een initiële ontwikkeling aan de TU Delft, Robot Care Systems ontstaan. Vervolgens is in samenwerking met o.a. Tante Louise, een zorginstelling in Bergen op Zoom, en de Sint-Maartens Kliniek, een revalidatiekliniek in Nijmegen, Lea verder ontwikkeld tot het huidige product. Vervolgens is bij ongeveer 7 verschillende zorginstellingen Lea kort op basis van door Robot Care Systems en de zorginstelling gedefinieerde doelstellingen in een korte pilot Lea verder getest op gebruikersnut.

Door de uitgebreide inzet toepassingsvormen en -mogelijkheden van de LEA zou de plaatsing in een zorgaandachtsgebied wordt gezien als een beperking. Juist door een doelmatigheidsonderzoek met een brede scoop zal een juiste plotting in het zorglandschap mogelijk maken. De huidige wetgeving is er niet op ingericht om moderne/technische oplossingsvarianten in de zorg op te nemen. Door de afname van zorgpersoneel en de groeiende groep zorgvragers zullen er andere oplossingen moeten worden gezocht. De inzet van zorgrobots voorzien in deze behoefte.

In alle gebruikerscontacten zijn veel testimonials, behoeften en doelstellingen beschreven, maar is niet meetbaar de doelmatigheid van Lea naar voren gekomen. Alle gebruikers hebben hier vertrouwen in, maar er is behoefte aan een goed doelmatigheidsonderzoek, dat een succesvolle marktgang (gepland medio Maart 2018) kan versterken. In de bijlage een productbrochure van Lea.

 

Relevantie voor onderzoek:

Er zijn veel robotica in opkomst in de zorgmarkt, specifiek in de hulpmiddelen. Deze innovaties zijn echter nog zo nieuw, dat het tot nu toe ontbreekt aan specifieke ervaring om het nut en doelmatigheid van de zorgrobots goed in kaart te brengen. Bij het bepalen van het nut van Lea denken we aan factoren, waarbij de belofte van Lea omgezet wordt in meetbare parameters:

- Langer gezond thuis

o Meer bewegen (meten van hoeveelheid beweging per dag t.o.v. andere periode, controlegroep of in relatie met de bewegingsnorm (30 min per dag))

o Mobieler en daardoor zelfstandiger (afname ondersteuning mantelzorger)

o Meer sociaal contact

o Meer rust bij de zorgverleners en mantelzorgers / familie

- Snellere revalidatie

o Meer bewegen (Snellere revalidatie door optimalisatie van het revalidatie proces)

o Specifieke oefeningen die met behulp van Lea gedaan worden, kunnen ook zorgen voor het meten van de voortgang van de revalidatiemeetinstrument (zorgverlener) en feed back naar gebruiker voor motivatie en compliance

o Sneller naar huis binnen het revalidatietraject, revalideren op afstand mogelijk

De onderzoeksopzet wordt getoetst aan de stand van wetenschap op het gebied van methodologie en gedragen door een onderzoeksleider op dit gebied (Prof Severens?)

 

Voorwaarde hulpmiddelenzorg

Een van de voorwaarden voor deelname aan de subsidie is dat het betreffende product moet voldoen aan het predikaat Hulpmiddel volgens de Zorgverzekeringswet. We begrepen van de projectsecretaris dat bij nieuwe producten hierover advies wordt ingewonnen bij Zorginstituut Nederland. Na overleg hierover met de medisch adviseur van CZ, willen we in deze aanvraag benadrukken dat de robottechnologie nog zo nieuw is dat hiervoor nog geen regelgeving bestaat. Bij een adviesaanvraag en overleg met Zorginstituut Nederland is Jacques Duiven, medisch adviseur CZ graag bereid verdere achtergrond en inzicht te geven over dit nog te categoriseren nieuwe product / nieuwe technologie. Wellicht is overleg met VWS ook zinnig.

 

 

Eindproduct

Het eindproduct is het plan voor de uitvoering van de early HTA. Hierin is uitgewerkt:

- De betrokken partners

- De onderzoek aanpak

- Door dit plan met een groot aantal partners op te stellen zal het een breed gedragen protocol zijn, waarin een definitieve set uitkomstmaten worden beschreven die geschikt zijn voor de validatie van Lea. Het plan is noodzakelijk voor het indienen van een grotere aanvraag om de early HTA ook daadwerkelijk uit te voeren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website