Projectomschrijving

Aanleiding

Robot Care Systems heeft een interactieve zorgrobot (Lea) ontwikkeld. Lea is een robot die de gebruiker actief ondersteunt bij het (op)staan en lopen. Daarnaast herinnert Lea aan afspraken en ondersteunt communiceren met zorgverleners en mantelzorgers. Bovendien stimuleert zij actief tot meer bewegen in het algemeen dagelijks leven en revalidatie. Lea is sinds mei 2018 op de Nederlandse markt te verkrijgen.

Doel

Op dit moment is er nog geen vergoeding beschikbaar vanuit de zorgverzekeraar of de gemeenten (WMO). De reden daarvan is dat informatie over de meerwaarde van Lea ontbreekt. Een onderzoek naar de potentiele meerwaarde van Lea zal een succesvolle marktgang kunnen versterken.

Inhoud project

Als onderdeel van dit project is een breed netwerk aan partners samengesteld. Met de betrokkenen is een onderzoeksplan geschreven om de (kosten)effectiviteit van Lea aan te tonen. Voor verschillende doelgroepen zal worden onderzocht wat de consequenties zijn voor de gezondheid van patiënten en de kosten van  zorg.

Conclusie

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zal gebruik gemaakt worden van literatuuronderzoek, interviews met experts, pilotstudies en een modelmatige kosteneffectiviteitsanalyse. Bovenstaande informatie is uitgewerkt in het opgeleverde onderzoeksplan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website