Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De aanvraag bestaat uit drie delen. In deel I worden de effectiviteit en de kosten-effectiviteit van twee handprothesen met elkaar vergeleken. In deel II wordt de integrale zorg rondom het hulpmiddel handprothese geëvalueerd. In deel III ontwikkelen en implementeren we een online Keuzehulp.

 

Deel I. Mensen die door amputatie of geboorte een arm missen, krijgen veelal een handprothese om het verlies aan functie van deze arm op te vangen. De kosten van de zorg rondom handprothesen zijn het afgelopen decennium fors gestegen. Dit heeft o.a. te maken met de introductie van de zogenaamde bionische prothesehanden. Dit zijn prothesehanden waarvan de duim en vingers afzonderlijk kunnen bewegen. In de praktijk merken behandelaars dat de bionische handen functionele voordelen hebben, maar dat er ook nadelen aan deze handen kleven: ze zijn kwetsbaar, en door de complexe aansturing worden de vele functies in zeer beperkte mate benut. De doelmatigheid van deze bionische handen gaan we vergelijken met standaard handprothesen.

 

Deel II. De zorg voor mensen die een handprothese gebruiken is gestandaardiseerd voor alle revalidatieteams in Nederland door het gebruik van het PPP-Arm protocol (PPP: Prothese Prescriptie Protocol), waarmee op gestructureerde wijze een handprothese gekozen kan worden. De landelijke PPP-Arm database bevat data van vrijwel alle armprothesen die de afgelopen 8-10 jaar zijn voorgeschreven. Revalidatieteams hebben onvoldoende wetenschappelijk bewijs om samen met de gebruiker te bepalen welke prothesehand wel of niet geschikt is of om te gebruiker te overtuigen dat duurder niet altijd beter is. Deze kennis zit ingesloten in de PPP-Arm database. In dit project maken we deze kennis expliciet en krijgen we wetenschappelijk bewijs door de integrale zorg te evalueren: door de mate van gepast gebruik van een handprothese (de juiste persoon bij de juiste prothese: functioneel gebruik, ontstaan van defecten, noodzaak tot reparaties) te relateren aan de kosten (kosten van prothese, onderhoud, reparaties, levensduur prothese, zorgconsumptie).

 

Deel III. De opgedane kennis implementeren we door een online Keuzehulp te gaan ontwikkelen, die we integreren in het bestaande PPP-Arm protocol. Daarnaast kunnen de studieresultaten leiden tot aanpassing van het PPP-Arm protocol en het Behandelkader Armamputaties en Transversale Congenitale Reductiedefecten Bovenste Extremiteit van de Vereniging van Revalidatieartsen.

 

- DOEL/VRAAGSTELLING

I. Verschilt de effectiviteit en kosten-effectiviteit van een bionische prothesehand met die van een standaard prothesehand?

II. Wat zijn de kosten van integrale zorg rondom het hulpmiddel handprothese en hoe verhouden de kosten zich tot de effectiviteit in termen van functionaliteit?

III. Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren voor de implementatie van een Keuzehulp en welke strategieën kunnen we het best inzetten bij deze implementatie?

 

- STUDIE OPZET

I. Cross-sectioneel onderzoek met beperkt cross-over design.

II. Mixed methods: kwalitatief (focusgroepen) en kwantitatief (vragenlijsten, kosten, dossieronderzoek).

III. Procesevaluatie van de pilot- implementatie van de online Keuzehulp: kwantitatief (monitoring) en kwalitatief (focusgroepen)

 

- STUDIEPOPULATIE EN SAMPLE SIZE

I. Fase A: 17 gebruikers van een armprothese voeren verschillende testen met een bionische hand en een standaard prothesehand voor het bepalen van verschillen in effectiviteit van beide prothesehanden.

I. Fase B: 17 gebruikers van een standaard prothesehand. De kosten gerelateerd aan het gebruik van deze hand worden vergeleken met de kosten gerelateerd aan het gebruik van een bionische hand van de deelnemers uit Deel I, Fase A.

II. Focusgroepen: 10-12 gebruikers van een prothesehand en 10-12 zorgprofessionals. Vragenlijsten: 250 gebruikers van een prothesehand.

III. Monitoring en procesevaluatie gebruik Keuzehulp: 10-12 professionals van 9 revalidatieteams en 10-12 gebruikers.

 

- HULPMIDDEL en ZORG

I. HULPMIDDEL: Standaard handprothesen (gebruikelijk) versus bionische handprothesen (nieuw)

II: ZORG: Mate van gepast gebruik van het hulpmiddel handprothese versus kosten van zorg met o.a. gebruik van de landelijke PPP-Arm database.

 

- UITKOMSTMATEN

Effectiviteit (functionaliteitstesten): Box & Block, Southampton Hand Assessment Procedure (SHAP), bewegingsanalyse gericht op compensatiebewegingen, tevredenheid over hulpmiddel en geleverde zorg (D-QUEST), ACMC (Assessment Capacity of Myoelectric Control), Multi-Attribute Preference Reponse (MAPR) score.

 

- ECONOMISCHE EVALUATIE:

I: het gemiddelde verschil in kosten tussen bionische en standaardhand (parallelle groepen) wordt gerelateerd aan het gemiddelde verschil in MAPR score (cross-over), en weergegeven als een incrementele kosteneffectiviteitsratio (ICER).

II: evaluatie van kosten van zorg in relatie tot functionaliteit.

 

- TIJDPAD: 36 maanden. Jaar 1-2: uitvoering van deel I en II, Jaar 3: implementatie Keuzehulp, pilot test en procesevaluatie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website