Projectomschrijving

Antipsychotica worden vaak off-label voorgeschreven aan mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen, zoals agressie of automutilatie. Er is geen bewijs dat dit effectief is, maar ongunstige bijwerkingen zijn wel aangetoond. Deze bijwerkingen zijn vaak omkeerbaar na afbouwen van het antipsychoticum. Echter, het afbouwen van deze medicatie lukt vaak niet.
Dit onderzoek richt zich op de vraag waarom dat niet lukt. Deze kennis is nodig om zorgvuldig voor te schrijven en beter af te bouwen.

Doel

Door middel van een dubbelblinde placebo-gecontroleerde afbouwstudie worden 2 groepen chronische gebruikers met elkaar vergeleken gedurende 40 weken. Er zal dus 1 afbouwgroep zijn en 1 controlegroep die niet afbouwt De uitval uit het studieprotocol zal vergeleken worden tussen beide groepen.
Bij alle deelnemers wordt gedurende dit project diagnostiek verricht naar gedragsproblemen, slaapproblemen, psychiatrische problemen, bijwerkingen en afbouwverschijnselen. De kennis die hierdoor zal worden verworven is onontbeerlijk voor evidence-based besluitvorming rondom indicaties voor off-label gebruik van antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking en vormen de basis voor toekomstige richtlijnen en instrumenten.

In de media

Steun voor afbouw antipsychotica, 20 juli 2017, Erasmus MC

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website