Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De rechten ter bescherming van jonge mensen in onderzoek moeten goed geborgd zijn en tegelijkertijd moet rekening wordt gehouden met hetgeen ze al wel zelf kunnen beslissen. Hiermee kan onderzoek bij kinderen op een verantwoorde manier worden uitgevoerd, zodat uiteindelijk ook kinderen gebruik zullen kunnen maken van meer goed onderzochte medische interventies, net als volwassenen. Kennis van wilsbekwaamheid bij kinderen en van de manier waarop dat is vast te stellen helpen zowel kinderen, hun ouders en onderzoekers bij het opzetten en beoordelen van onderzoek bij kinderen. De website www.kindenonderzoek.nl maakt kennis over het betrekken van kinderen bij onderzoek beschikbaar. Er wordt een trainingsmodule voor professionals in het beoordelen van wilsbekwaamheid aangeboden (https://www.piresearch.nl/producten/training-maccat).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De website www.kindenonderzoek.nl is gemaakt door de onderzoeksgroep Kind in Onderzoek (Grootens P, Hein IM, Staphorst M. ), de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) en de Stichting Kind&Ziekenhuis.

Om ouders en kinderen goed te informeren over deelname aan wetenschappelijk onderzoek, is het belangrijk dat zij over duidelijke informatie beschikken. Die informatie is nu te vinden op de site www.kindenonderzoek.nl. De site biedt ook tips en tools voor onderzoekers.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In oktober 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een voorstel voor een wetswijziging van de WMO met betrekking tot het verruimen van mogelijkheden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek bij minderjarigen en wilsonbekwamen. In het licht van deze wetswijziging is een duidelijke standaard voor het vaststellen van wilsbekwaamheid bij patiënten in de onderzoekscontext onmisbaar voor de doelgroep minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen. Dit project betreft een voorstel voor verspreiding en implementatie van de MacArthur Competence Assessment Tool for Clinical Research (MacCAT-CR).

De resultaten van het project 113203006 ‘Development and use of a standardised instrument for assessing children’s competence to consent in drug trials: are legally established age limits valid?’ lieten zien dat de wilsbekwaamheid van kinderen om te beslissen over meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek, op een valide en betrouwbare wijze kon worden vastgesteld met behulp van de MacCAT-CR. Ten aanzien van onderzoeksdeelname werd gevonden dat kinderen onder de 9.6 jaar over het algemeen niet wilsbekwaam zijn, en kinderen boven de 11.2 jaar wel. De resultaten van het project zullen worden verspreid bij de belanghebbende doelgroepen: ouders en patiënten, CCMO, METC's, onderzoekers en sponsoren van onderzoek. Hiervoor worden verschillende strategieën gebruikt, waaronder presentaties, bijdrage aan een richtlijn, aanbod van trainingen en informatieverspreiding middels een online informatiecentrum.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website