Projectomschrijving

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging van de WMO voor het verruimen van mogelijkheden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek bij minderjarigen en wilsonbekwamen. Een duidelijke standaard voor het vaststellen van wilsbekwaamheid bij patiënten in de onderzoekscontext is onmisbaar voor de doelgroep minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen.
Onderzoeksresultaten laten zien dat de wilsbekwaamheid van kinderen om te beslissen over onderzoeksdeelname, valide en betrouwbaar kan worden vastgesteld met behulp van de MacCAT-CR. Ten aanzien van onderzoeksdeelname werd gevonden dat kinderen onder de 9,6 jaar over het algemeen niet wilsbekwaam zijn, en kinderen boven de 11,2 jaar wel.

In dit project zullen de resultaten worden verspreid bij doelgroepen die specifiek belang hebben bij de implementatie van de MacCAT-CR (sponsoren van onderzoek, CCMO, METCs, klinisch onderzoekers en patiënten en hun ouders) middels presentaties, een website en een training in het beoordelen van wilsbekwaamheid.

Vervolgproject van: 113203006

Dit project heeft een relatie met twee andere projecten uit het 'Kind en Onderzoek' collectief: 1132032021 en 1132030161.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website