Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Veel jonge astmapatiënten (12-18 jaar) gebruiken hun dagelijkse medicijnen niet zoals de arts deze voorgeschreven heeft: ze zijn therapieontrouw. Hierdoor hebben ze een grotere kans op astma-aanvallen en ziekenhuisopnames. Daarom hebben onderzoekers (samen met patiënten) een smartphone applicatie (app) ontwikkeld die gekoppeld is aan de apotheek: de ADAPT interventie. Deze app bevat verschillende functies om het medicijngebruik van astmapatiënten te verbeteren.

Resultaten

Aan dit project hebben 66 apotheken en 234 jongeren met astma deelgenomen. Van deze jongeren had 87 toegang tot de ADAPT interventie.
Aan het begin was bijna een derde van alle deelnemers (32,5%; 76 jongeren) therapieontrouw. In deze groep hadden 26 patiënten toegang tot de ADAPT interventie. Hun medicijngebruik verbeterde gedurende het project. Het medicijngebruik van de 50 andere patiënten verslechterde.
Dit suggereert dat een interactieve app, zoals ADAPT, het medicijngebruik van jonge therapieontrouwe astmapatiënten kan verbeteren. Voor jongeren die al therapietrouw zijn, lijkt de app niet van toegevoegde waarde.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase


Samenvatting bij start

Astmapatiënten die niet regelmatig hun ontstekingsremmers gebruiken hebben vaker luchtwegverwijders nodig, hebben meer astma-aanvallen en worden vaker opgenomen in het ziekenhuis. Veel jongeren hebben moeite om zich goed aan therapievoorschriften te houden. Effectieve interventies om therapietrouw in deze groep te verbeteren ontbreken. Omdat jongeren veelvuldig gebruikmaken van nieuwe media en toenemend communiceren via mobiele of sociale media, lijken oplossingen gebaseerd op nieuwe media geschikt voor deze groep.

In dit project wordt een e-health interventie ontwikkeld om therapietrouw en astmacontrole bij jongeren te verbeteren. De interventie bestaat uit een smartphone applicatie (voor de patiënt) en een managementsysteem (voor de zorgverlener). De patiënt gebruikt de app en de zorgverlener kijkt mee en kan indien nodig de app via het managementsysteem aanpassen aan de individuele patiëntbehoefte of het ziektebeloop. De interventie zal geëvalueerd worden in 30 apotheken.
 

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website