Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Etiketteksten bevatten essentiële informatie voor het juiste gebruik van geneesmiddelen. Niet alle patiënten begrijpen de etiketteksten. De doelstellingen van dit projecten waren:

  1. Onderzoeken welke aanpassingen van de doseer- en gebruiksadviezen leiden tot een beter begrip
  2. Verwerken van de uitkomsten in een richtlijn voor etiketteksten in geneesmiddelendatabases en een handleiding voor het toepassen van doseeradviezen op het etiket.
  3. Patiënten informeren over doseeradviezen en gebruiksadviezen/waarschuwingen.

Resultaten

In een kwalitatief onderzoek (N=39, 18 met beperkte gezondheidsvaardigheden) zijn de begripsproblemen van de huidige teksten bepaald. De uitkomsten leidden tot geoptimaliseerde teksten.
In een kwantitatief onderzoek (N= 159, 79 met beperkte gezondheidsvaardigheden) is bekeken of de geoptimaliseerde teksten beter werden begrepen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de geoptimaliseerde teksten inderdaad beter werden begrepen. Op basis van deze uitkomsten is een richtlijn voor het opstellen en een handleiding voor het toepassen van etiketteksten ontwikkeld. De verbeterde teksten zijn geïmplementeerd in Pharmabase.
 

Samenvatting bij start

Veel patiënten maken fouten bij hun geneesmiddelengebruik. Een oorzaak hiervan is een onduidelijke etikettekst van een geneesmiddel. De teksten zijn complex, omdat ze bestaan uit doseeradviezen (2 maal daags 1 tablet), gebruiksadviezen (’s avonds innemen), en gebruikswaarschuwingen (pas op met alcohol). Ook gezondheidsvaardigheden van patiënten kunnen onjuist gebruik van geneesmiddelen veroorzaken.

Dit project onderzoekt de begrijpelijkheid van etiketteksten om ze te verbeteren. Eerst worden etiketteksten voorgelegd aan patiënten met beperkte en goede gezondheidsvaardigheden. Begripsproblemen worden geanalyseerd en leiden tot verbeteringen van etiketteksten. In een vervolgonderzoek worden de huidige en de verbeterde etiketteksten vergeleken op begrijpelijkheid.
De resultaten worden verwerkt in een richtlijn voor etiketteksten in geneesmiddelendatabases en in te ontwikkelen e-learningmodules voor patiënten en zorgverleners. Tot slot worden de verbeterde etiketteksten verwerkt in Pharmabase.
 

In de media

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website