Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Om antibioticaresistentie te voorkómen is multidisciplinaire samenwerking om goed gebruik van antibiotica te bevorderen (Antimicrobial Stewardship (AMS)) een voorwaarde. AMS is inmiddels gemeengoed binnen de ziekenhuizen.

Resultaten

In dit project heeft de ZZG Zorggroep, een van de aanbieders van verpleeghuiszorg binnen de regio Nijmegen, een vertaalslag gemaakt van AMS in de ziekenhuizen naar de verpleeghuiszorg. De aanbevelingen en werkmaterialen zijn beschreven in de handleiding ‘Antimicrobial Stewardship binnen de verpleeghuiszorg’. Deze aanbevelingen zijn te beschouwen als mogelijke onderdelen van een ‘gereedschapskist’, die binnen het eigen samenwerkingsverband ingezet kunnen worden.

De handleiding ‘Antimicrobial Stewardship binnen de verpleeghuiszorg’ is te downloaden.

Samenvatting bij start

Uit onderzoek blijkt dat antibioticagebruik en -resistentie in verpleeghuizen veel voorkomen en het voorschrijven van antibiotica meestal niet gebaseerd is op duidelijke richtlijnen en/of actuele resistentiegegevens.
De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) adviseert om, net als in de ziekenhuizen, ook in de verpleeghuizen Antimicrobial Stewardship (AMS) met antibioticateams (A-teams) in te stellen.

Doel
Doel van dit project is een vertaalslag te maken van AMS in ziekenhuizen naar verpleeghuizen. Voor 3 verpleeghuislocaties wordt een A-team ingesteld. Dit team zal een handleiding opstellen voor een werkbare AMS en antibioticabeleid in verpleeghuizen.
Tevens worden, in samenspraak met betrokken zorgverleners en cliëntvertegenwoordigers, werkmaterialen ontwikkeld voor artsen en apothekers en cliënten en familie en een e-learning module voor verzorgend en verplegend personeel. De handleiding met de bijbehorende werkmaterialen komt landelijk beschikbaar.

Meer informatie:

Interview: A-teams strijden nu ook tegen antibioticaresistentie in verpleeghuis (feb. 2019)

Handleiding ‘Antimicrobial Stewardship binnen de verpleeghuiszorg’

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website