Projectomschrijving

Kortdurende versus langdurende antibiotische behandeling voor acute cholangitis na endoscopische biliaire drainage

De behandeling van een acute galweginfectie bestaat uit twee onderdelen: drainage van de galwegen en behandeling met antibiotica. Nu schrijven internationale richtlijnen voor om 4 tot 7 dagen antibiotica te geven. Door verminderde gevoeligheid moet dit steeds meer via een infuus worden toegediend, wat zorgt voor een langere ziekenhuisopname. Daarnaast geeft langere behandeling meer kans op bijwerkingen en het ontwikkelen van antibioticaresistentie.

Onderzoek

In de COBRA studie wordt bekeken of korter behandelen na geslaagde galwegdrainage mogelijk is. Studies laten zien dat een korte behandeling bij andere infecties in de buikholte even goed is als een langere behandeling.

Verwachte uitkomsten

Het doel van dit onderzoek is om aan te tonen dat dit voor een acute galweginfectie ook geldt. Er wordt onder andere gekeken naar hoeveel patiënten blijvend zijn genezen 2 weken na drainage.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website