Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Goede samenwerking tussen cliënt, arts, apotheker, zorgmedewerker en zorgorganisatie is essentieel voor een veilig medicatieproces als cliënten hulp nodig hebben bij medicatie. Het project ‘Veilige principes verder in praktijk’ heeft praktijkvoorbeelden opgeleverd om samen te werken aan medicatieveiligheid in de VVT. Het project bouwde voort op de ‘Veilige principes in de medicatieketen VVT’ (Platform medicatieveiligheid care, 2012).

Resultaten

Samen met lokale samenwerkingsverbanden zijn lessen over de toepassing van de Veilige principes in de praktijk verzameld. Daarnaast zijn werkwijzen ontwikkeld voor een aantal knelpunten in de medicatiezorg: de rol van de cliënt, dubbele controle, tussentijdse wijziging in GDS-rol en situaties van overdracht. Alle resultaten en ontwikkelde hulpmiddelen zijn te vinden in de interactieve versie van de Veilige principes. Het project is vanuit het Platform uitgevoerd door ActiZ, KNMP, NVZA, V&VN, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG en Patiëntenfederatie Nederland.

Samenvatting bij start

Het Platform medicatieveiligheid care gaat met 8 regionale ketenprojecten verder werken aan medicatieveiligheid.
Dat gebeurt door samen aan de slag te gaan met de 'Veilige principes in de medicatieketen verpleging, verzorging, thuiszorg'. Deze Veilige principes zijn in 2012 gepubliceerd door ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG, NPCF en V&VN.
De Veilige principes blijken een belangrijk hulpmiddel bij het verbeteren van medicatieveiligheid, maar er zijn nog knelpunten in de praktijk. De 8 ketenprojecten gaan, in samenspraak met het Platform, werkwijzen ontwikkelen voor een aantal specifieke knelpunten, te weten:

 

  • De rol en verantwoordelijkheid van de cliënt/mantelzorger in het medicatieproces.
  • Tussentijds wijzigen van medicatie in een geïndividualiseerd geneesmiddelendistributiesysteem.
  • Medicatieveiligheid in avond, nacht en weekend.
  • Overdracht van medicatiegegevens.
  • Dubbele controle.

De ervaringen en oplossingen worden in de 2e helft van het project breed gecommuniceerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website