Projectomschrijving

Een Roux-en-Y gastric bypass (maagomleiding) is een operatie voor ernstig overgewicht. Het snelle gewichtsverlies na de operatie is een risicofactor voor het ontwikkelen van galstenen. Van de patiënten die nog een galblaas hebben, krijgt ruim 10% in de eerste 2 jaar na de gastric bypass last van galstenen.

Ursodeoxycholzuur (UDCA) is een medicijn dat effectief is in het voorkomen van galsteenvorming en weinig bijwerkingen heeft. In deze studie zal onderzocht worden of standaard voorschrijven van UDCA aan alle patiënten die een gastric bypass ondergaan en nog een galblaas hebben het risico op galsteenlijden kan verkleinen. Hiertoe worden 980 patiënten verdeeld over twee groepen. Eén groep krijgt tot 6 maanden na de gastric bypass UDCA, de andere groep een placebo. Hierna worden zij gecontroleerd tot 24 maanden na de operatie. We verwachten dat het vóórkomen van galsteenlijden met 50% zal verminderen in de groep die UDCA krijgt. Ook wordt de kosteneffectiviteit onderzocht.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website