Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Problemen met medicatiegebruik komen vaak voor. De apotheek is een goede plaats om problemen met medicijnen te bespreken. Apothekersassistenten kunnen helpen deze problemen op te lossen, maar vinden dit niet altijd eenvoudig door het ontbreken van praktische handvatten om het gesprek aan te gaan. In dit project ontwikkelde het Nivel samen met andere partijen, zorgverleners en patiënten een praktische vragenset (TRIAGE) voor het gesprek met de patiënt aan de balie. TRIAGE heeft twee onderdelen: (1) een vragenset om medicatiegerelateerde problemen en oorzaken bespreekbaar te maken; (2) een overzicht met passende vervolgacties. Het instrument is goed inzetbaar in de dagelijkse praktijk bleek uit een test in 105 TRIAGE-gesprekken in 10 apotheken. Hiervan was twee derde een tweede uitgiftegesprek (TU). In een kwart van deze TU-gesprekken kwam een probleem naar voren, dat vaak al aan de apotheekbalie kon worden opgelost. Het TRIAGE instrument is klaar om in alle apotheken gebruikt te worden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project ontwikkelden we TRIAGE, een praktische vragenset voor het gesprek met de patiënt aan de apotheekbalie en we testten of het goed toepasbaar was in de praktijk. De vragenset is ontwikkeld met medewerking van patiënten, apothekersassistenten en apothekers. De TRIAGE set is een belangrijk resultaat van het project. TRIAGE is gericht op open communicatie die aansluit bij de situatie en behoeften van de individuele patiënt.

 

Het instrument is goed inzetbaar in praktijk. Het voorziet de apothekersassistent van aanknopingspunten om het gesprek over het geneesmiddelgebruik met de patiënt aan te gaan. Een substantieel aantal problemen wordt met name bij de tweede uitgifte gesignaleerd met behulp van TRIAGE. ook biedt het instrument inzicht in mogelijke vervolgstappen.

 

De TRIAGE vragenset is getest voor patiënten die hart- envaatmedicatie gebruiken, maar is algemeen en derhalve goed toepasbaar voor andere medicatie.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond: Problemen met medicatiegebruik komen vaak voor. Hierdoor kunnen gezondheidsproblemen ontstaan of verergeren. Apothekers, apothekersassistenten en farmaceutisch consultenten (“teamleden”) kunnen helpen deze problemen op te lossen. Het identificeren en bespreken daarvan in de apotheek is echter lastig. Niet alleen door tijdgebrek, maar ook door het ontbreken van praktische handvatten voor het voeren van een dergelijk gesprek en het doen van een goede triage: bepalen wie (na)zorg het beste kan bieden en welke (na)zorg past bij de patiënt.

Doel: Het maken en testen van een patiëntgericht triage-instrument (TRIAGE) voor gebruik in de apotheek. TRIAGE bestaat uit twee onderdelen: (1) een set vragen, waarmee een teamlid medicatie-gerelateerde problemen en oorzaken bespreekbaar maakt op tijdsefficiënte wijze; (2) een overzicht met passende vervolgacties. TRIAGE houdt rekening met eventueel lage gezondheidsvaardigheden van patiënten.

Setting: Openbare apotheek

Methode: Een begeleidingscommissie met o.a. patiënten en apotheek-teamleden levert input voor TRIAGE. Het instrument wordt uitgetest op ervaren meerwaarde/tevredenheid en goed geneesmiddelgebruik onder 100 volwassen gebruikers van cardiovasculaire medicatie in 10 apotheken.

Opbrengsten: Het in de praktijk geteste TRIAGE-instrument. TRIAGE wordt na afloop van het project kosteloos ter beschikking gesteld voor apotheken.

Patiëntinbreng: Patiënten bepalen mede de inhoud en opzet van TRIAGE. Zij zijn lid van de begeleidingscommissie en nemen deel aan een focusgroep. Het Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel biedt trainingen aan om implementatie van TRIAGE te bevorderen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website