Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Problemen met medicatiegebruik komen vaak voor. De apotheek is een goede plaats om problemen met medicijnen te bespreken. Apothekersassistenten kunnen helpen deze problemen op te lossen, maar vinden dit niet altijd eenvoudig door het ontbreken van praktische handvatten om het gesprek aan te gaan.

In dit project ontwikkelde het Nivel samen met andere partijen, zorgverleners en patiënten een praktische vragenset (TRIAGE) voor het gesprek met de patiënt aan de balie. TRIAGE heeft twee onderdelen: (1) een vragenset om medicatiegerelateerde problemen en oorzaken daarvan bespreekbaar te maken; (2) een overzicht met passende vervolgacties.

Resultaten

Het instrument is goed inzetbaar in de dagelijkse praktijk, bleek uit een test in 105 TRIAGE-gesprekken in tien apotheken. De problemen die in deze gesprekken naar voren kwamen, konden vaak al aan de apotheekbalie worden opgelost. Het TRIAGE instrument is klaar om in alle apotheken gebruikt te worden.
 

Samenvatting bij start

Dit project ontwikkelt een patiëntgericht triage-instrument (TRIAGE) voor gebruik in de apotheek. TRIAGE heeft 2 onderdelen: (1) een set vragen, waarmee medicatiegerelateerde problemen en oorzaken bespreekbaar gemaakt worden; (2) een overzicht met passende vervolgacties.

Waarom?
Problemen met medicatiegebruik komen vaak voor. Apotheekmedewerkers kunnen helpen deze problemen op te lossen.

Hoe?
Een begeleidingscommissie, met onder andere patiënten en apotheekteamleden, levert input. Het instrument wordt uitgetest op ervaren meerwaarde/tevredenheid en goed geneesmiddelgebruik onder 100 volwassen gebruikers van cardiovasculaire medicatie in 10 apotheken.

Wat levert het op?
Het in de praktijk geteste TRIAGE-instrument met praktische handvatten voor het doen van een goede triage: bepalen wie (na)zorg het beste kan bieden en welke (na)zorg past bij de patiënt.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website