Projectomschrijving

Multiple sclerose (MS) is een invaliderende aandoening van hersenen en ruggenmerg die meestal jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar treft, momenteel zo’n 17.000 patiënten in Nederland. Door opvlammende ontstekingen ('relapses') ontwikkelen MS-patiënten door de jaren heen neurologische uitvalsverschijnselen die helaas vaak maar gedeeltelijk weer herstellen.
De afgelopen jaren zijn er voor de behandeling van MS meerdere nieuwe medicijnen op de markt gekomen die zeer effectief zijn, maar ook ernstige bijwerkingen kunnen hebben. Met de komst van deze nieuwe medicatie is het doel van het behandelen van MS veranderd; niet langer de ziekte remmen, maar daadwerkelijk stil leggen. Hierdoor wordt medicatie vaak in een vroegere fase gestart en wordt de ziekte op agressievere wijze behandeld. Dit leidt tot betere controle van de ziekte, maar brengt ook een toegenomen blootstelling aan mogelijke (ernstige) bijwerkingen met zich mee, terwijl 15-20% van de patiënten ook stabiel zou zijn gebleven zonder medicatie. Als jarenlang geen ziekteactiviteit is vertoond, rijst dan ook regelmatig de vraag bij artsen en patiënten of de behandeling gestopt kan worden. Op deze vraag – hoewel van groot medisch en maatschappelijk belang – ontbreekt echter ieder antwoord, want tot nog toe is hier geen (inter)nationaal onderzoek naar gedaan.

Werkwijze

Deze nationale multicenter studie onderzoekt of bij patiënten die minimaal 5 jaar geen tekenen van ontsteking hebben vertoond, veilig de behandeling kan worden gestopt. Hierbij worden twee gelijke groepen met elkaar vergeleken: een groep die doorgaat met MS medicatie en een groep die stopt met MS medicatie. De deelnemers worden gedurende 2 jaar intensief gevolgd op het ontstaan van nieuwe ontstekingsactiviteit in het centraal zenuwstelsel. Hiervoor worden de deelnemers regelmatig gezien in het eigen ziekenhuis voor een neurologisch onderzoek, een MRI-scan en bloedonderzoek.

Verwachte uitkomsten

De uitkomsten van dit onderzoek zullen de farmacotherapeutische zorg van MS-patiënten effectiever, veiliger en doelmatiger maken, doordat deze studie inzicht geeft in hoe we de nieuwe medicatie in de zorg optimaal moeten inzetten. Daarnaast zal er een groot maatschappelijk belang zijn om overbehandeling terug te dringen, ongewenste bijwerkingen te minimaliseren, en een significante kostenbesparing te bewerkstelligen.

Meer informatie

Stoppen van medicatie bij jarenlang stabiele MS (Amsterdam UMC) 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website