Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Veel zwangere vrouwen gebruiken geneesmiddelen, maar over het veilig gebruik hiervan tijdens de zwangerschap is nog veel onbekend. De Teratologie Informatie Service van Lareb verzamelt op een systematische manier het geneesmiddelgebruik van zwangeren, zodat betere informatie gegeven kan worden over mogelijke schadelijke effecten van geneesmiddelengebruik op de zwangerschap en het kind.

In dit project is het pREGnantregister (vanaf januari 2021: Moeders van Morgen) opgezet dat ervoor zorgt dat de benodigde gegevens eenvoudig door zorgverleners en zwangere vrouwen zelf verzameld kunnen worden.
Na aanmelding bij pREGnant worden zes vragenlijsten ingevuld, drie tijdens de zwangerschap en drie daarna tot het kind een jaar oud is. Onderzocht is of de gegevens die verzameld worden ook overeenkomen met de medische gegevens van zorgverleners.

Resultaat

Aangetoond is dat gegevens over zwangerschap en geneesmiddelengebruik betrouwbaar verzameld kunnen worden met vragenlijsten via internet.

Meer informatie


Samenvatting bij start

Veiligheidsbewaking geneesmiddelen tijdens zwangerschap
Over veiligheid van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap is nog veel onbekend. Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb gaat zwangerschappen waarbij geneesmiddelen worden gebruikt registreren en actief volgen. We proberen te ontdekken of een geneesmiddelmogelijk schadelijk is voor het kind. Kennis daarover komt tot nu toe voornamelijk uit onderzoek bij proefdieren. Bij mensen is onderzoek alleen mogelijk door alle ervaringen in de praktijk te bundelen.

Ontwikkelen
De registratie wordt eerst op kleinere schaal opgezet, samen met onder andere het Radboud UMC in Nijmegen. Daarbij beoordelen we de beste manier om de benodigde gegevens te verzamelen. De bedoeling is om te komen tot een landelijk systeem.

Opbrengst voor de zorg
Verloskundigen en gynaecologen melden zwangere vrouwen aan. Hun medewerking leidt tot meer kennis over de veiligheid van geneesmiddelen, wat cruciaal is in hun dagelijkse praktijk van zwangerschapsbegeleiding

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website