Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In samenwerking met de Nederlandse Kankerregistratie, het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) en de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) hebben we een project gestart om klinische en translationele onderzoeksvragen te beantwoorden die nooit meer beantwoord zullen worden met prospectieve klinische trials. We maken hierbij gebruik van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) waar klinische en follow-up data van meer dan 150.000 borstkankerpatiënten sinds 1989 opgeslagen zijn. De doelen zijn 1) testen te ontwikkelen die behandeling op maat mogelijk maken door patiënt en behandelgegevens te combineren met moleculaire gegevens van hun tumor die via PALGA, het Nederlandse geautomatiseerde pathologie archief, opgespoord is; 2) verschillende behandelingen te vergelijken, die nooit direct met elkaar vergeleken zijn, maar als even effectief beschouwd worden in de dagelijkse praktijk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van lokale verschillen in behandelkeuze, waardoor systematische bias ten aanzien van welke behandeling ingezet is, geminimaliseerd wordt.

 

In dit project hebben we vier specifieke doelen: 1) Ontwikkel een moleculaire prognostische test voor jonge borstkankerpatiënten om overbehandeling met chemotherapie te verminderen; 2+3) Bepaal de optimale hormonale nabehandeling voor perimenopauzale vrouwen en voor alle vrouwen met een HER2-positieve borstkanker; 4) Bepaal of de ziekte uitkomst beter is door trastuzumab tegelijk met chemotherapie te geven of juist na chemotherapie. Het uiteindelijke doel is betere kwaliteit en kwantiteit van leven door behandeling op maat.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Per jaar krijgen ±15.000 vrouwen de diagnose borstkanker in Nederland. Hiervan zijn ±750 vrouwen bij diagnose 40 jaar of jonger. Over deze groep is weinig bekend. Krijgt deze groep wel de juiste behandeling? De Nederlandse Kankerregistratie verzamelt sinds 1989 gecodeerde gegevens van alle patiënten met kanker. In het NBCP project werden ziektegeschiedenis en tumorweefsels van meer dan 2000 jonge borstkankerpatiënten bestudeerd. Bij ~10% van de patiënten had het tumorweefsel gunstige kenmerken. Deze groep had een uitstekende prognose zonder nabehandeling met antikankermiddelen. Het doel is om deze specifieke tumorweefsel kenmerken in de toekomst te gebruiken om patiënten te selecteren die geen nabehandeling met antikankermiddelen nodig hebben. Hiervoor is nog een aantal jaren extra onderzoek nodig.

Daarnaast hebben we in dit project gevonden dat verschillende nabehandelingen bij borstkanker die tot nu toe als even goed beschouwd werden, in sommige situaties niet even goed blijken te zijn.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In collaboration with the Dutch Cancer Registry, Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) and Dutch Breast Cancer Trialists’ Group (Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG)) we have initiated a project addressing clinical and translational research questions that will never be answered anymore through prospective clinical trials. For this, we make use of the Dutch Cancer Registry, where data of over 150,000 breast cancer patients is stored with detailed clinical follow-up. The broad aims are I) to find biomarkers facilitating personalized medicine by combining clinical data with molecular data of tumor material that has been traced back through PALGA, the Dutch nationwide surgical pathology registry; II) to compare treatments that are considered equally effective, but that have never been directly compared in randomized trials, making use of local differences that exist regarding the use of those treatments in daily clinical practice.

Specifically we have the following four aims: 1) develop a molecular prognostic test for young breast cancer patients to prevent overtreatment; 2+3) determine the optimal adjuvant endocrine therapy for perimenopausal patients and HER2-positive breast cancer patients; 4) determine whether adjuvant trastuzumab administered concurrent with chemotherapy is better than adjuvant trastuzumab given sequentially to chemotherapy. The ultimate aim is to improve breast cancer treatment efficacy and thereby breast cancer survival.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website