Projectomschrijving

Antipsychotica zijn effectieve medicijnen voor patiënten met schizofrenie. Een vaak voorkomende en zeer hinderlijke bijwerking van deze middelen is echter gewichtstoename. Deze gewichtstoename verlaagt de levensverwachting en kwaliteit van leven van schizofreniepatiënten. Het is nog onduidelijk of metformine in combinatie met lifestyle-interventies van nut is om door antipsychotica geïnduceerde gewichtstoename te beperken. Daarom zal dit consortium het effect van metformine op gewichtstoename in deze patiëntengroep systematisch onderzoeken.

Onderzoek

Schizofreniepatiënten die antipsychotica gebruiken en vanwege gewichtstoename lifestyle-interventies willen ontvangen, worden gerandomiseerd naar twee armen: placebo en metformine. Uitkomstmaten zijn onder andere het verschil in gewichtsreductie en in kwaliteit van leven tussen beide armen.

Verwachte uitkomsten

De voornaamste opbrengst van dit onderzoek is betere behandeling van deze invaliderende bijwerking voor patiënten met schizofrenie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website