Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Buikgriep (acute gastro-enteritis (AGE)) treft bijna alle kinderen jonger dan 5 jaar. AGE is meestal onschuldig, maar kan leiden tot ernstige uitdroging. Dit risico is het grootst wanneer er naast diarree ook sprake is van braken. Door braken werkt de standaardbehandeling met ORS niet. Recent is aangetoond dat ondansetron effectief is in het stoppen van braken bij kinderen met AGE in het ziekenhuis. Dit effect is echter nog niet bewezen in de eerste lijn.

 

In deze studie werd de (kosten) effectiviteit van de toevoeging van ondansetron aan de standaardbehandeling bij kinderen met AGE op de huisartsenpost onderzocht. Hiervoor werden er 194 kinderen van 6 maanden tot 6 jaar geïncludeerd op de huisartsenposten in Groningen, Assen en Zwolle. De resultaten laten zien dat ondansetron in de eerste lijn het braken veilig verminderd van 43% naar 19% en dat ouders tevredener waren over de behandeling. Ondansetron had geen effect op aantal verwijzingen, ziekenhuisopnames en bijwerkingen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten laten zien dat ondansetron bij kinderen met buikgriep en braken op de huisartsenpost het braken kan verminderen waardoor de standaardbehandeling met ORS beter werkt. De behandeling is effectief, veilig en positief geëvalueerd door ouders. Daarom kunnen huisartsen ondansetron overwegen om toe te voegen aan de standaardbehandeling van kinderen met buikgriep die braken. De resultaten laten zien dat ondansetron geen effect had op ORS inname, aantal verwijzingen, ziekenhuisopnames en bijwerkingen. Meer onderzoek is nodig naar hoe ORS inname verbeterd kan worden en welke factoren bijdragen aan verwijzingen en ziekenhuisopnames van kinderen met AGE.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Acute gastro-enteritis (AGE) is een veelvoorkomende ziekte die bijna alle kinderen jonger dan 5 jaar minimaal 1 keer treft. AGE verloopt meestal ongecompliceerd, maar kan ook leiden tot ernstige dehydratie. Het risico op dehydratie is het grootst bij jonge kinderen wanneer er naast diarree ook sprake is van braken. Bij kinderen met (dreigende) dehydratie bestaat de standaardbehandeling uit het toedienen van ORS, maar door het braken werkt dit niet altijd. Deze kinderen worden steeds vaker doorverwezen naar het ziekenhuis. Op de huisartsenpost stijgt dit percentage verwijzingen zelfs naar 9% ten opzichte van de 4.5% in de huisartsenpraktijk overdag. Recent is aangetoond dat het anti-emeticum Ondansetron effectief is in het terugdringen van het aantal ziekenhuisopnamen voor kinderen met AGE. Een eenmalige dosis Ondansetron toevoegen aan de standaardbehandeling zou het aantal verwijzingen en ziekenhuisopnames omlaag kunnen brengen. De gunstige kosteneffectiviteit is echter nog niet bewezen in de eerste lijn. Het doel van de studie is het onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van de toevoeging van Ondansetron aan de standaardbehandeling bij kinderen met acute gastro-enteritis op de huisartsenpost. Om dit te realiseren worden er kinderen geïncludeerd van 6 maanden tot 6 jaar op de huisartsenposten in Groningen en Zwolle. Inmiddels nemen er al ruim 90 kinderen deel aan het onderzoek

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De inclusie van kinderen is gestart in december 2015 op de huisartsenpost Groningen. Inmiddels includeren we ook kinderen op de huisartsenpost in Zwolle. Er nemen inmiddels 93 kinderen deel aan de studie. In totaal hebben we 220 kinderen nodig om betrouwbare resultaten te krijgen. Het is de verwachting dat we dit begin 2018 zullen realiseren. We kunnen dan de vraag beantwoorden of ondansetron bij kinderen met AGE braken op korte termijn vermindert en kosten effectief is in vergelijking met standaard zorg.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DOEL: Evalueren van de kosten-effectiviteit van ondansetron bij kinderen die zich op de huisartsenpost presenteren met een acute gastroenteritis (AGE) en braken .

 

ONDERZOEKSVRAAG: Wat is de kosten-effectiviteit van ondansetron toegevoegd aan orale rehydratietherapie (ORT), in vergelijking met alleen ORT.

 

HYPOTHESE: Door een effectief antiemeticum te geven dat het braken stopt wordt ORT beter verdragen, hierdoor zullen er minder kinderen hoeven te worden verwezen hetgeen een aanzienlijke kostenbesparing met zich meebrengt.

 

ONDERZOEKSOPZET: Pragmatisch, gerandomiseerde en gecontroleerde trial

 

ONDERZOEKSPOPULATIE: Brakende kinderen van 6 maanden tot 6 jaar met een AGE die zich presenteren op de huisartsenpost.

 

INTERVENTIE: Eenmalige orale gift ondansetron toegevoegd aan ORT

 

PRIMARY KLINISCHE UITKOMSTMAAT IN DE KOSTEN_EFFECTIVITEITSANALYSE: het aantal voorkomen verwijzingen naar de spoedeisende hulp

 

STUDIEGROOTTE: Er moeten 1,064 kinderen worden geïncludeerd om een significante reductie van 9% naar 4.5% verwijzingen aan te kunnen tonen.

 

TE VERWACHTEN CONCRETE OPBRENGST: Het toedienen van een tabletje ondansetron aan brakende kinderen met een gastroenteritis op de huisartsenpost zou in Nederland jaarlijks 2000 ziekenhuisopnames van jonge kinderen kunnen voorkomen.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website