Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Ernstige huidinfecties zoals cellulitis behoren tot de meest voorkomende infecties waar ziekenhuisopname noodzakelijk voor is. In Nederland gaat het jaarlijks om ca. 2500 opnames. De
optimale behandelduur is echter onbekend. Richtlijnen adviseren om 10 tot 14 dagen te behandelen met antibiotica. Recent bleek dat andere ernstige infecties, zoals longontsteking en
nierbekken ontsteking, korter behandeld kunnen worden dan wat voorheen gebruikelijk was.

De DANCE studie heeft bij 151 patiënten onderzocht of korte antibiotische therapie (6 dagen) even goed is als standaardtherapie (12 dagen) voor patiënten opgenomen met cellulitis.

Resultaten

De resultaten lieten zien dat een korte kuur antibiotica even effectief is als lang antibiotica als men kijkt naar genezing na 28 dagen. Echter, patiënten die kort antibiotica ontvingen hadden vaker een recidief na 90 dagen. Dit is een belangrijk argument tegen het verkorten van de antibiotica duur. De huidige richtlijn hoeft dus niet aangepast te worden.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase
 

Samenvatting bij start

Ernstige huidinfecties, zoals erysipelas en cellulitis, behoren tot de meest voorkomende infecties waar ziekenhuisopname vaak noodzakelijk voor is.

Aanleiding
In Nederland gaat het jaarlijks om ca. 2500 opnames waarbij de incidentie toeneemt bij een vergrijzende bevolking. De optimale behandelduur is echter onbekend. Richtlijnen adviseren om pragmatisch 10 tot 14 dagen te behandelen met antibiotica. Recent is echter aangetoond dat andere ernstige infecties, zoals longontsteking en hoge urineweginfecties, veel korter behandeld kunnen worden dan wat voorheen gebruikelijk was.

Opzet
De DANCE studie gaat nu uitzoeken of korte antibiotische therapie (6 dagen) even goed is als standaard therapie (12 dagen) voor patiënten die opgenomen zijn met ernstige huidinfecties. Als kort behandelen inderdaad even effectief en veilig blijkt te zijn als een lange antibioticakuur heeft dat een gunstige impact op de totale antibiotica consumptie en het doelmatig gebruik van beschikbare gezondheidszorgcapaciteit.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website