Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het REFINE project is gestart in oktober 2015. Er zijn twee analysemethoden opgezet en gevalideerd om de geneesmiddelen in bloed te kunnen meten. Deze methodes worden nu gebruikt om het bloed te meten dat verzameld wordt in de REFINE studies.

Daarnaast is er een methode opgezet om tumor specifieke stoffen te meten(biomarkers).

 

Het doel van het REFINE-project in patiënten met gemetastaseerd castratieresistent prostaatkanker is om vast te stellen of het vroeg en gecombineerd meten van farmacokinetische (geneesmiddelblootstelling) en farmacodynamische (circulerend tumor m(icro)RNA) biomarkers gebruikt kan worden om patiënten te identificeren die adequaat behandeld worden, suboptimaal behandeld worden of initieel resistent zijn voor abiraterone acetaat of enzalutamide. Tevens wordt onderzocht of patiënt karakteristieken van invloed zijn op de geneesmiddelblootstelling.

 

 

Op dit moment lopen alle drie de klinische studies van het REFINE project en worden patienten gevraagd om deel te nemen aan het REFINE project.

 

De resultaten van deze studies moet ertoe leiden dat patiënten in de nabije toekomst zullen worden behandeld in een individueel afgestemde optimale dosis en beschermd zullen worden tegen langdurige behandeling met ineffectieve en dure therapie.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In fase I zijn analysemethoden om de hoeveelheid abirateron en enzalutamide in bloed te meten, opgezet en gevalideerd. Daarnaast zijn de methodes voor het meten van de nieuwe biomarkers ontwikkeld en gevalideerd.

Beide analytische methoden zijn als poster gepresenteerd op een internationaal congres in Amerika (ASCO-GU) en zijn als artikel ingestuurd om te publiceren waardoor ze voor een breed publiek toegankelijk zijn.

 

Op dit moment bevindt het REFINE project zich in fase II. De klinische studies zijn goedgekeurd door de ethische commissie en patiënten worden op dit moment benaderd om deel te nemen.

 

Een deel van de farmacokinetische en farmacodynamische markers is geanalyseerd (fase III). Dit heeft geresulteerd in een minder intensief afname schema om de farmacokinetiek te beschrijven.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The aim of the current project is to early identify those patients who are de novo resistant or sub-optimally benefit from novel anti-androgen therapy for metastatic castration resistant prostate cancer (mCRPC). Prostate cancer is the most prevalent cancer in male patients. Since 2011 four new treatment options have been added to the armamentarium; abiraterone acetate and enzalutamide next to Radium 223 and cabazitaxel. More treatment options for this prevalent tumor are a very encouraging development but simultaneously introduces new challenges - how to optimally use all of these treatment modalities. In this proposal we want to focus on the two novel anti-androgen drugs that are used for the treatment of chemo-naïve patients with mCRPC. The aim of this project is to determine whether timely assessment of drug exposure combined with early tumor response markers can be used to optimize and individualize the therapy with the novel anti-androgen drugs. The ultimate goal is to optimize anti-androgen treatment by early recognition of de novo resistance or suboptimal dosing in individual patients with mCRPC. Here fore, the current large gap between treatment onset and response evaluation needs to be narrowed, and a better understanding of the interaction between pharmacokinetic and pharmacodynamic-biomarkers is required.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website