Projectomschrijving

Functionele dyspepsie (FD) is een vaak voorkomende aandoening van het maag-darmkanaal. Kenmerken zijn ongemak, pijn of vol gevoel in de maagstreek. Het aantal effectieve behandelingen voor deze aandoening is beperkt.
Het effect van tricyclische antidepressiva bij FD is in het verleden al onderzocht. De kwaliteit van deze studies is echter beperkt, waardoor deze middelen in de praktijk niet vaak worden toegepast. Bovendien kunnen de bijwerkingen bezwaarlijk zijn. Inmiddels weten we dat het optreden van bijwerkingen afhankelijk is van de mate van medicijnafbraak in het lichaam. Eenvoudige genetische tests kunnen dit per patiënt vooraf voorspellen. Op basis hiervan zouden dosis aanpassingen kunnen worden toegepast om bijwerkingen te verminderen.

Verwacht resultaat

Dit project beoogt de klinische toepassing van nortriptyline, een tricyclisch antidepressivum, bij FD te verbeteren. Daarnaast zal onderzocht worden of dosisaanpassing op basis van voorspelde medicijnafbraak leidt tot minder bijwerkingen.

In de media

Subsidie voor slimmer gebruik van geneesmiddelen, 2 augustus 2017, LUMC

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website