Projectomschrijving

Apothekers en huisartsen dienen problematische polyfarmacie te signaleren. De NHG-systematiek hiervoor is de STRIP-beoordeling. Deze farmacotherapeutische analyse kost de huisarts of gespecialiseerd verpleegkundige 45 minuten per patiënt, waarvan 15 minuten in direct overleg met de apotheker. Deze combinatie blijkt geen efficiënte werkwijze, waardoor slechts bij 10-30% van deze patiënten daadwerkelijk medicatiegebruik gecontroleerd wordt, met wisselende kwaliteit.
De STRIP Assistent (STRIPA) biedt bewezen effectieve en efficiënte beslissingsondersteuning. Hiermee kost de farmacotherapeutische analyse de eerstelijns zorgverlener minder dan 10 minuten, is direct overleg met de apotheker niet nodig en ontstaat een constante hoge kwaliteit. Dit maakt een jaarlijkse medicatiebeoordeling wél haalbaar en borgt de kwaliteit.

Het doel van het onderzoek is om onder meer aan te tonen dat met STRIPA minstens 60% van de geïndiceerde patiënten een beoordeling kan krijgen, en om hiervoor een implementatiestrategie en middelen uit te werken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website