Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van deze studie is om veilig antibiotic te verminderen bij kinderen jonger dan 5 jaar, die worden verdacht van een lagere luchtweginfectie op de spoedeisende hulp, door gebruik te maken van een klinische beslisregel.

Het onderzoek werd uitgevoerd op de spoedeisende hulp van 8 ziekenhuizen en richtte zich op kinderen vanaf 1 maand tot 5 jaar die zich presenteerden met koorts en hoesten of benauwdheid.

In de aanloopfase van de studie krijgen kinderen de zorg zoals nu ook wordt toegepast (routine zorg). Stapsgewijs gaan ziekenhuizen over naar het gebruik van de beslisregel (implementatieperiode). De 'Feverkidstool' beslisregel bevat een aantal symptomen en een bloedtest (CRP) die de kans op bacteriele lagere luchtweginfectie voorspelt. Bij kinderen met een laag voorpseld risico (<10%) wordt geadviseerd om geen antibiotica voor te schrijven.

De belangrijkste uitkomsten zijn het aantal antibioticavoorschriften en behandelingsfalen (verandering in antibiotica of voorschrijven van antibiotica later in het ziektebeloop, opname later in het ziektebeloop, langdurige koorts en/of zuurstofbehoefte tot 7dagen na eerste beoordeling). In de analyse wordt gecorrigeersd voor ziekenhuis, leeftijd, geslacht, seizoen, mate van ziek zijn en duur van de koorts.

Kosten worden berekend voor het spoedeisende hulp bezoek, de diagnostiek, behandeling (antibiotica en ziekenhuisopname) en de kosten gerelateerd aan verzuim van ouders door de ziekte van hun kind.

Resultaten zijn gebaseerd op 999 kinderen (61% jongens, met een mediane leeftijd van 17 maanden). Bij 402 kinderen werd de feverkidstool toegepast. Het totale antibioticavoorschrift daalde niet significant (van 30 naar 25%), behandelingsfalen daalde significant van 23 naar 16%. Bij kinderen met een laag voorspeld risico daalde het antibiotica voorschrift wel aanzienlijk (van 17 naar 6%).

Een lagere luchtweginfectie bij kinderen kost gemiddeld ongeveer 2100 Euro. De belangrijkste kosten van lagere luchtweginfecties bij kinderen worden bepaald door de kosten van ziekenhuisopname (1400 euro). Toepassing van de Feverkidstool gaf een kostenvermindering van 410 euro per patient.

In conclusie geeft een beslisregel voor lagere luchtweginfecties bij kinderen geen daling van het totale antibioticavoorschrift, maar wordt wel gerichter antibiotica voorgeschreven aan wie het wel en niet nodig heeft.De toepassing van de Feverkidstool is kosteneffectief.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In een studie waarbij een beslisregel werd toegepast bij 999 kinderen verdacht van lagere luchtweginfectie die de spoedeisende hulp van 8 ziekenhuizen bezochten, werd geen vermindering bereikt van het totale antibiotica voorschrift (daling van 30% naar 25%). Wel verminderde het therapiefalen van 23% naar 16% (aOR 0.53 (0.32-0.88)). In subanalyse zagen we een significante reductie van antibiotica bij kinderen met een laag risico (dit was onze doelgroep, dwz 17% to 6%; aOR 0.31 (0.12-0.81)) met gelijkblijvend therapie falen. In de kinderen met een hoogrisico daalde het therapiefalen zonder significante toename van antibiotica voorschrift (47 - 59%; aOR 2.28 (0.84-6.17)).

Kinderen verdacht van lagere luchtweginfecties brengen aanzienlijke kosten met zich mee, mn omdat lagere luchtweginfecties de meest voorkomende infecties zijn bij kinderen die de spoedeisende hulp bezoeken. De grootste kostenpost wordt bepaald door opname gerelateerd aan lagere luchtweginfecties. Toepassing van de Feverkidstool geeft een kostenvermindering van €410 per patiënt.

 

Uit de focusgroep en semigestructureerde interviews bleek dat ouders van kinderen met koorts zich zorgen maken vanwege specifieke symptomen maar ook vanwege een niet goed te definiëren intuïtie. Er is een voorkeur voor goed beschikbare informatie, die betrouwbaar is, consistent qua inhoud en beschikbaar in verschillende toepassingen. Bij voorkeur bevat het specifieke adviezen tav hoe te handelen en wanneer hulp te zoeken. Een voorlichtingspakket (koortsfolder, website www.sehzorg.nl) geeft bij ouders toegenomen kennis over koorts en een groter zelfvertrouwen en betere zelfredzaamheid in de zorg voor hun kind met koorts.

 

Conclusie

Ook al konden we niet een algemene vermindering van antibiotica voorschrift aantonen, toch toont onze studie dat patiënten uitkomsten kunnen worden verbeterd met de Feverkidstool door gerichter antibioticavoorschrift. Antibiotica kunnen veilig worden weerhouden bij kinderen met een laag voorspeld risico voor bacteriële lagere luchtweginfecties.

Gegeven de hoge bijdrage van opname aan de kosten voor lagere luchtweginfecties bij kinderen, lijken interventies die vermindering van opname beogen het meest effectief. Implementatie van de Feverkidstool geeft een kostenreductie; derhalve lijkt deze interventie economisch zinvol en realistisch.

Ouders van kinderen met koorts zijn mn bezorgd over specifieke symptomen of vanwege hun intuitie. Duidelijke en betrouwbare informatie steunt ouders in de zorg voor hun zieke kind.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Koorts is de meest voorkomende reden van bezoek aan een spoedeisende hulp bij kinderen. Meestal is de oorzaak een virale infectie, met name bij jonge kinderen. De meest voorkomende bacteriële infectie is een longontsteking. Ondanks dat de oorzaak meestal viraal is, wordt nog vaak antibiotica voorgeschreven. Overbehandeling leidt tot onnodige bijwerkingen en stimuleert antibioticaresistentie. De studie heeft tot doel het veilig verlagen van antibioticavoorschrift bij jonge kinderen verdacht van een longontsteking. Daartoe wordt een eerder gevalideerde klinische beslisregel toegepast, die een risicoschatting geeft op het hebben van een ernstige bacteriële infectie. Tijdens deze studie wordt aan de uitkomst hiervan een behandeladvies gekoppeld, namelijk het al dan niet geven van antibiotica. De verwachting is dat op deze manier beter een groep kinderen kan worden geïdentificeerd, die herstelt zonder antibiotica. De onderzoekspopulatie bestaat uit kinderen van 1 maand tot 5 jaar die de spoedeisende hulp bezoeken van de deelnemende ziekenhuizen. Het onderzoek bestaat uit een voor- en een nameting in 8 ziekenhuizen in Nederland

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Momenteel zijn 700 kinderen geincludeerd, waarvan 146 in de postimplementatie fase.

Een webapplicatie van de feverkidstool (www.erasmusmc.nl/feverkidstool) is ontwikkeld voor de studie en in gebruik in 6 van de 8 ziekenhuizen. Hiermee wordt het risico op bacteriele pneumonie berekend en advies gegeven ten aanzien van antibioticavoorschrift (de interventie) en is tevens een printbaar data-formulier. Voorlichtingsmateriaal is ontwikkeld over kinderen met koorts en pneumonie, in de vorm van folder en website inclusief video’s. De kwalitatieve studie die de basis vormde voor de ontwikkeling van het voorlichtingspakket én de evaluatie van dit pakket zijn verwerkt tot een artikel en gesubmit in januari 2018.

Acceptatie van de CRP-bepaling (onderdeel van de feverkidstool) werd onderzocht middels een gevalideerde vragenlijst in de 8 deelnemende centra.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Background:

Unnecessary prescription of antibiotics highly contributes to the development of antibiotic resistance, a world wide threat to health. We are in need to improve the recognition of children that benefit from antibiotic treatment for comunity-acquired pneumonia (CAP).

Aim:

To safely reduce antibiotic prescription by a clinical decision rule (Feverkidstool) in febrile children suspected of CAP.

Design:

Stepped wedge trial with implementation of the Feverkidstool guiding antibiotic treatment in children suspected of CAP in 7 hospitals.

Population:

Febrile children (1 month – 5 years) at the emergency care department with signs of CAP in 7 Dutch hospitals.

Outcomes:

Primary: Number of antibiotic prescriptions (benefit); strategy failures within 7 days (safety). Secondary: Compliance to the rule; Percentage of narrow spectrum antibiotics; Duration/doses of antibiotics; Complications of CAP; Costs of outcome measures.

Intervention:

Clinical decision rule (Feverkidstool) for the individual risk for CAP and other SBI guiding a targeted approach for antibiotic prescription.

Analysis:

A generalized linear mixed model with antibiotic prescription as dependent will be used to correct for clustering in centers and time-effects. Time-effects will be included as fixed effect. Covariates includes the predicted risk for CAP (low, intermediate and high), patient age, triage urgency and season.

Power analysis:

A sample size of 1100 children with a suspicion of CAP in 24 months will be sensitive to detect an absolute reduction of 10% (low risk) to 15% (intermediate risk) of antibiotic prescription with a power of 0.9 and an alpha of 0.05.

Schedule:

M0-3: preparation; M4-15 datacollection preimplementation; M13-15 implementation; M16-M27 datacollection postimplementation; M28-30 Datanalysis, reporting.

Impact:

The Feverkidstool improves application of current insights on reduced antibiotic presicription in children suspected of CAP in routine care.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website