Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

'Samen werken aan veilig medicijngebruik onder laaggeletterde patiënten in de eerstelijn'

 

Laaggeletterde patiënten hebben moeite met correct gebruik van geneesmiddelen. Een goede samenwerking tussen zorgverleners en communicatie op maat draagt bij aan goed medicatiegebruik.

 

In dit project is een werkwijze ontwikkeld voor registratie van laaggeletterde patiënten en uitwisseling tussen huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen daarover.

 

Daarnaast zijn zorgverleners getraind in het herkennen, begrijpelijk uitleg geven en in terugvragen. Patiënten krijgen bij iedere zorgverlener dezelfde uitleg en dat draagt bij aan meer begrip en naar verwachting meer therapietrouw.

 

Het project is uitgevoerd op vier locaties in samenwerking met huisartsenpraktijken, apotheekteams en wijkverpleegkundigen.

 

Eindproducten zijn een praktisch draaiboek voor zorgverleners en een digitaal stappenplan (www.pharos.nl/stappenplan). Onderdelen van het draaiboek zijn een FTO-module, teamtraining, een werkwijze voor registratie en samenwerking en een toolkit met praktische hulpmiddelen.

 

 

Eindproducten zijn een praktisch draaiboek voor zorgverleners en een digitaal stappenplan (www.pharos.nl/stappenplan). Onderdelen van het draaiboek zijn een teamtraining, een werkwijze voor registratie en samenwerking en een toolkit met praktische hulpmiddelen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenwerken aan veilig medicijngebruik bij laaggeletterde patiënten in de eerstelijn

 

Laaggeletterde patiënten hebben moeite met correct gebruik van geneesmiddelen. Een goede samenwerking tussen zorgverleners en communicatie op maat draagt bij aan goed medicatiegebruik.

 

In dit project is een werkwijze ontwikkeld voor registratie van laaggeletterde patiënten en uitwisseling tussen huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen daarover.

 

Daarnaast zijn zorgverleners getraind in het herkennen, begrijpelijk uitleg geven en in terugvragen. Patiënten krijgen bij iedere zorgverlener dezelfde uitleg en dat draagt bij aan meer begrip en naar verwachting meer therapietrouw.

 

Het project is uitgevoerd op vier locaties in samenwerking met huisartsenpraktijken, apotheekteams en wijkverpleegkundigen.

 

Eindproducten zijn een praktisch draaiboek voor zorgverleners en een digitaal stappenplan (www.pharos.nl/stappenplan). Onderdelen van het draaiboek zijn een FTO-module, teamtraining, een werkwijze voor registratie en samenwerking en een toolkit met praktische hulpmiddelen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

'Samen werken aan veilig medicijngebruik onder laaggeletterde patiënten in de eerstelijn' Laaggeletterde patiënten hebben meer moeite met correct gebruik van geneesmiddelen. Een goede samenwerking tussen zorgverleners draagt bij aan het tijdig herkennen van laaggeletterden en het voorkomen van onveilig medicatiegebruik. In dit project wordt een werkwijze ontwikkeld voor registratie en uitwisseling tussen huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen over hun laaggeletterde patiënten. Zorgverleners rond de patiënt worden getraind in het gebruik van dezelfde begrijpelijke uitleg en hulpmiddelen. Patiënten krijgen steeds dezelfde uitleg over hun ziekte en hun medicijngebruik en dat zal bijdragen aan veiliger medicijngebruik en betere therapietrouw. De pilot wordt in Utrecht, Amersfoort en Amsterdam uitgevoerd in samenwerking met huisartsenpraktijken, apotheekteams en wijkverpleegkundigen. Het project levert een praktisch draaiboek op dat overal in Nederland toe te passen is. Onderdelen van het draaiboek zijn: een multidisciplinair trainingsaanbod in het herkennen van laaggeletterden en communicatie op maat, een werkwijze voor registratie en gegevensuitwisseling en een toolkit met praktische hulpmiddelen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

'Samen werken aan veilig medicijngebruik onder laaggeletterde patiënten in de eerstelijn' Laaggeletterde patiënten hebben meer moeite met correct gebruik van geneesmiddelen. Een goede samenwerking tussen zorgverleners draagt bij aan het tijdig herkennen van laaggeletterden en het voorkomen van onveilig medicatiegebruik. In dit project wordt een werkwijze ontwikkeld voor registratie en uitwisseling tussen huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen over hun laaggeletterde patiënten. Zorgverleners rond de patiënt worden getraind in het gebruik van dezelfde begrijpelijke uitleg en hulpmiddelen. Patiënten krijgen steeds dezelfde uitleg over hun ziekte en hun medicijngebruik en dat zal bijdragen aan veiliger medicijngebruik en betere therapietrouw. De pilot wordt in Utrecht, Amersfoort en Amsterdam uitgevoerd in samenwerking met huisartsenpraktijken, apotheekteams en wijkverpleegkundigen. Het project levert een praktisch draaiboek op dat overal in Nederland toe te passen is. Onderdelen van het draaiboek zijn: een multidisciplinair trainingsaanbod in het herkennen van laaggeletterden en communicatie op maat, een werkwijze voor registratie en gegevensuitwisseling en een toolkit met praktische hulpmiddelen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ACHTERGROND

Laaggeletterde patiënten gebruiken hun medicatie vaker onjuist doordat zij de mondelinge instructies en schriftelijke informatie niet goed begrijpen. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor patiënten met een chronische aandoening die vaak meerdere middelen tegelijk gebruiken. Apotheekteams, huisartsenteams en wijkverpleging spelen een belangrijke rol bij deze uitleg en begeleiding. Het eerder herkennen van laaggeletterden en het afstemmen van de informatie op het niveau van de patiënt draagt bij aan beter begrip en meer duidelijkheid over medicatiegebruik. Afstemming en continuïteit van zorg tussen de zorgverleners is daarbij van groot belang.

DOELSTELLING

Het bevorderen van correct medicijngebruik onder laaggeletterde patiënten met een chronische aandoening, door: verbetering van de samenwerking en continuïteit van zorg waarbij zorgverleners dezelfde begrijpelijke taal spreken en gebruik maken van dezelfde materialen bij medicatie-uitleg in de huisartsenpraktijk, de apotheek en in de wijkverpleging.

AANPAK

In twee regio’s wordt een aanpak ontwikkeld met de betrokken partners, vervolgens geïmplementeerd en op proces en toepasbaarheid geëvalueerd onder patiënten en zorgverleners. We haken aan bij reguliere overlegstructuren en (bestaande) taken van de genoemde beroepsgroepen om continuïteit te waarborgen. De aanpak bouwt voort op praktijkervaringen in Amsterdam (FBA en Service Apotheek).

OPBRENGST

Een draaiboek voor een multidisciplinaire aanpak waarin apotheekteams, huisartsenpraktijken en wijkverpleging samenwerken en continuïteit van zorg bewaken voor laaggeletterde patiënten met een chronische aandoening. Producten die onderdeel uitmaken van de aanpak: 1) een multidisciplinair trainingsaanbod in herkennen van laaggeletterdheid en communicatie op maat, 2) een systeem voor registreren en uitwisseling van informatie (over zorg aan) laaggeletterde patiënten, 3) een toolkit met eenvoudig voorlichtingsmateriaal en aanvullende interventies.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website