Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De SPACe studie is een multi-center studie naar de veiligheid en effectiviteit van antipsychotica bij kinderen met autisme en gedragsproblemen. Door het meten van bloedspiegels van de medicijnen aripiprazol risperidon en pipamperon, het meten van effect, bijwerkingen en het vastleggen van gegevens zoals laboratimwaardes, dosering, en andere medicijnen zijn relaties gelegd tussen de spiegel en het effect van het geneesmiddel en welke factoren er nog meer van invloed zijn. De SPACe studie is uitgevoerd in een aantal GGZ instellingen in Nederland. Dit heeft een aantal producten en bevindingen opgeleverd: Er is een analysemethode ontwikkeld waarmee de concentratie van het medicijn in het bloed kan worden bepaald met een kleine vingerprik, zodat we kinderen zo weinig mogelijk belasten. (DAPPER),hiervan zijn 2 publicaties verschenen en de resultaten zijn op diverse congressen gepresenteerd. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar het gebruik van antipsychotica in kinderen. En er is een onderzoek gedaan naar de risicofactoren voor het ontstaan van metabole stoornissen bij kinderen met autisme [risk study]. Ook is gekeken naar de mate van pijn bij het afnemen van de vingerprikken bij kinderen Er is een farmacokinetiek model gemaakt van pipamperon waarbij bloedspiegels van pipamperon zijn gecorreleerd aan dosering en werking van dit geneesmiddel. Voor risperidon hebben we in dat onderzoek een grenswaarde kunnen bepalen voor het gehalte in het bloed. Kinderen met concentraties boven deze grenswaarde hadden bijna 5,5 keer zoveel kans op flinke gewichtstoename na 6 maanden. Voor aripiprazol Voor aripiprazol is een relatie met het gewicht en het albumine van het kind wat betreft de concentratie van de aripiprazol. Hogere spiegels leiden tot meer respons, relatie met bijwerking gewicht minder evident dan bij risperidon.

Ook is er een systematic review uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van het meten van bloedspiegels bij kinderen met psychofarmaca [artikel gesubmit]. We hebben dankzij een grote inzet van alle onderzoekers onze inclusie gehaald, op tijd. Er zijn nu 6 gepubliceerde artikelen, 2 in revisie bij een tijdschrift, 2 under review bij een tijdschrift en 2 moeten nog worden gesubmit. We hebben diverse presentaties gegeven, nationaal en internationaal >10. Er is op de NVVP congres in 2018 een workshop door ons georganiseerd en dit zal weer worden gedaan in 2020. Ook zijn er diverse presentaties gegeven bij psyfar, klinische farmacologie nascholingen over onze studie en het onderwerp.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. Geneesmiddelconcentratie gemeten door Dried Blood Spots (DBS: DBS is een minimaal invasieve methode waarmee herhaaldelijke sampling in kinderen met autisme en ernstige gedragsproblemen goed haalbaar is in de thuisomgeving. De methode is gevalideerd. 2. Voor risperidon: hogere spiegels zijn geassocieerd met meer gewichtstoename, meer sedatie, hogere prolactine spiegels en meer effectiviteit in kinderen met autisme. Er lijkt een therapeutische veiligheidsvenster van concentraties met minimale gewichtstoename en voldoende effectiviteit te bestaan. Voor pipamperon: kinderen met goede respons op pipamperon therapie hebben hogere concentraties dan kinderen zonder respons. Voor risperidon en pipamperon geldt dat therapeutic drug monitoring (TDM) mogelijk de veiligheid kan vergroten. Voor Aripiprazol ie er een relatie met gewicht en albumine bij de farmacokinetiek en is de relatie met concentratie minder qua bijwerkingen dan bij risperidon. 3. Ons onderzoek laat zien dat er een toename van het gebruik van antipsychotica bij kinderen met autisme. De middelen worden vaak lang gebruikt, waarbij we adviseren om tijdig te evalueren of de middelen kunnen worden gestopt of de dosering kan worden verlaagd, omdat er bijwerkingen kunnen ontstaan, zeker op lange termijn.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er komen bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis gedragsproblemen voor. Een arts kan dan antipsychotica voorschrijven om boosheid, paniek of angst te verminderen. De meest voorgeschreven antipsychotica bij kinderen in Nederland zijn risperidon, aripiprazol en pipamperon.

 

Helaas hebben antipsychotica ook bijwerkingen. Zo kunnen kinderen snel dik worden, met soms ook verstoring van suiker, vetten en cholesterol in het bloed. Dit geeft een verhoogde kans op diabetes en hart- en vaatziekten in de toekomst. Deze bijwerkingen komen vaker voor bij kinderen dan volwassenen die antipsychotica gebruiken.

 

De studie Safety and Pharmacokinetics of Antipsychotics in Children with autism, kortweg SPACe, onderzoekt de relatie tussen bloedspiegels van antipsychotica en bijwerkingen in kinderen met autisme. De studie heeft als doel om een veilige boven- en ondergrens van spiegels van risperidon, aripiprazol en pipamperon te vinden. Bij kinderen in de toekomst kunnen we dan door middel van een bloedspiegel bepalen wat de juiste dosering is voor veilig gebruik van het antipsychoticum. Hierdoor kunnen we meer op maat doseren en mogelijk bijwerkingen voorkomen.

 

Alle informatie over de studie voor kinderen, ouders en professionals is te vinden op www.erasmusmc.nl/space-studie.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het werven van kinderen voor de SPACe studie is in juni 2016 van start gegaan. Ondertussen doen 7 centra in de regio's Zuid-Holland en West-Brabant mee. Er zijn in januari 2018 in totaal 49 kinderen geïncludeerd in de studie (gewenste totaal aantal is 90). De inclusie loopt tot en met het najaar van 2018.

 

Om de belasting voor kinderen zo laag mogelijk te houden, worden spiegels bepaald met een vingerprik (Dried Bloodspot Methode). Deze methode hebben we zelf ontwikkeld en uitgebreid gevalideerd in zowel laboratorium als klinische setting.

 

Ondertussen hebben we ook onderzocht hoeveel kinderen tussen 2005 en 2015 antipsychotica hebben gebruikt in Nederland. Hiervoor hebben we voorschrijfgegevens van 13.210 kinderen geanalyseerd. Het gebruik blijkt sinds 2009 gestabiliseerd te zijn, maar in 2015 krijgen Nederlandse kinderen nog steeds relatief veel antipsychotica voorgeschreven vergeleken met andere landen (9 per 1000 kinderen).

 

Ook doen we momenteel een groot literatuur onderzoek om een overzicht te creëren van onderzoek naar spiegelbepalingen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hieronder vallen ook antipsychotica. Ook hebben we een literatuur onderzoek gedaan naar meetmethodes van therapietrouw in kinderen met chronische ziektes.

 

Deze tussentijdse resultaten zijn op nationale en internationale congressen voor artsen en apothekers gepresenteerd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Antipsychotic drugs are the cornerstone in the treatment of comorbid behavioural problems in children with autism spectrum disorder (ASD). However, few studies have adequately monitored antipsychotic safety profiles in children. In adults there is evidence that therapeutic drug monitoring (TDM) of antipsychotics can help to minimize the risk of side effects. Metabolic abnormalities are well known long term side effects of antipsychotics, which can lead to cardiovascular abnormalities and diabetes. As such, TDM may be even more important for the developing child. Few studies have adequately monitored antipsychotic safety and little is known about pharmacokinetics for antipsychotic drugs in children. TDM may be able to reduce these side effects by minimizing the level of chronic exposure to antipsychotics. Lucertis, the Regional Autism Expertise Centre SARR and the children’s psychiatric unit of Erasmus MC work closely together in treating children with ASD. In this study, we will study the pharmacokinetics of the three most prescribed antipsychotics risperidone, pipamperon and aripiprazole. The project consists of two parts: -Validation of a Dried Blood Spot analytical method to easily quantify drug plasma levels and to minimize discomfort -Antipsychotic naïve children with ASD will start with antipsychotic treatment, according to standard care. Pharmacokinetic parameters will be measured and will be related to side effects

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website