Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het RIVAR project combineert een implementatiestudie met een voor-na cohortstudie. In de implementatiestudie werd

rotavirusvaccinatie voor risicogroep kinderen als nieuwe standaardzorg ingevoerd in dertien pediatrische ziekenhuizen in

Nederland. Risicogroep kinderen werden gedefinieerd als prematuur geboren, hebben van een laag geboortegewicht en/of

aangeboren afwijkingen. Deze factoren bleken uit eerder onderzoek een risico op ernstige rotavirus buikgriep.

In de cohortstudie werden deze risicogroep kinderen 18 maanden lang gevolgd voor het optreden van buikgriep. Zowel

kinderen vóór als na de invoer van rotavirusvaccinatie in ziekenhuizen deden mee.

Met deze implementatie strategie, voor risicogroep kinderen en uitgevoerd door ziekenhuizen, werd een vaccinatiegraad van

ongeveer 60% gehaald. Het vaccin bleek echter niet tot nauwelijk effectief in het reduceren van ernstige buikgriep als gevolg

van rotavirus infectie. De gemeten vaccin effectiviteit was 30%.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling 1) Vaccin effectiviteit

Het primaire eindpunt voor vaccin effectiviteit werd gedefinieerd als de relatieve reductie in ernstige rotavirus gastroenteritis na

vaccinatie met ten minste één dosis rotavirusvaccinatie. Deze werd berekend middels een cox regressie analyse met

time-to-first event als uitkomst. De gecorrigeerde Hazard Ratio was 0.70 (95%CI 0.35-1.40), hetgeen zich vertaalt in een vaccin

effectiviteit van 30% (95%CI -40%-65%).

Ook werd de impact van rotavirusvaccinatie op ziekenhuisopnames a.g.v. rotavirus gastroenteritis in de POST-implementatie

versus PRE-implementatie periode berekend. In de POST-implementatie periode was 85% van de studiedeelnemers

gevaccineerd tegen 1% in de PRE-fase. De relatieve risico reductie was 0.76 (95%CI: 0.10-6.37). Hierbij moet worden

opgemerkt dat er slechts 4 bevestigde rotavirus ziekenhuisopnames werden gezien onder de 1482 cohort-deelnemers (2 in de

PRE periode en 2 in de POST periode)

Doelstelling 2) Haalbaarheid en succes van implementatie

De algehele vaccinatiegraad onder risicogroep kinderen in de periode november 2018 tot mei 2019 (>1 jaar

POST-implementatie in alle ziekenhuizen) was 60%. Onder cohort studie deelnemers in de POST-implementatie periode was

de vaccinatiegraad hoger: 85%. Uit surveys en diepte-interview komen verschillende verbeterpunten naar voren oa. t.a.v.

informatievoorziening naar ouders en ondersteuning bij inplannen van vaccinaties.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het landelijke project RIVAR is in mei 2016 gestart met het vaccineren van kwetsbare baby’s tegen het zeer besmettelijke rotavirus, dat kan leiden tot ernstige diarree en uitdroging. Kinderartsen gebruiken een vaccin dat in veel landen al standaard aan alle baby’s wordt gegeven. De resultaten van het onderzoek in het project, dat zich uitbreidt over 13 ziekenhuizen, zullen mede bepalen of op welke wijze Nederland volgt met een vaccinatieprogramma voor kwetsbare baby's. Het gaat hierbij om te vroeg of te klein geboren baby's, of kinderen met aangeboren aandoeningen.

Voor het project RIVAR (Risk-group Infant Vaccination Against Rotavirus) krijgen kwetsbare baby’s een drinkvaccin tegen het rotavirus aangeboden in het ziekenhuis waar zij worden behandeld als ze ongeveer 8 weken oud zijn. De kinderarts bepaalt welke baby’s dit zijn aan de hand van standaard criteria. De tweede dosis krijgen ze thuis op een leeftijd van 3 of 4 maanden. Ze worden gevolgd en gecontroleerd op darminfecties tot ze 18 maanden oud zijn om de werkzaamheid van het vaccin te onderzoeken. Het vaccin dat wordt gebruikt bestaat al tien jaar en in onze buurlanden is het effectief gebleken bij de gehele populatie zuigelingen. Er is alleen weinig bekend over het inenten van kwetsbare kinderen, terwijl zij het vaccin het hardst nodig hebben. Deze informatie levert het RIVAR-project straks op.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De vaccinatie tegen het rotavirus voor kwetsbare baby's wordt stapsgewijs ingevoerd in de 13 ziekenhuizen die meedoen aan het project. Vaccinatie is inmiddels ingevoerd in de volgende ziekenhuizen:

Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht

Isala Klinieken, Zwolle

St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Maastricht Universitair Medisch Centrum

Maxima Medisch Centrum, Veldhoven

Franciscus Gasthuis, Rotterdam

 

In 2017 zullen de volgende ziekenhuizen de vaccinatie invoeren:

Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht

Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

Emma Kinderziekenhuis, AMC

Deventer Ziekenhuis

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam

Spaarne Gasthuis, Hoofddorp/Haarlem

Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Rotavirus (RV) gastroenteritis causes severe gastroenteritis in young children. A recent Dutch multicenter study demonstrated that children with severe congenital pathology, prematurity and low birth weight are at increased risk of RV hospitalization (Relative Risk [RR] 1.6 - 4.4, ICU admission (RR: 4.2 - 7.9) and of acquiring nosocomial RV infection (Odds ratio: 3.2 - 3.6). Hospitalization was prolonged among these children (1.5 - 3.0 excess days) and healthcare costs were increased (by €648 - €1533). It was estimated that 6-7 high-risk infants die annually from RV disease. In a subsequent cost-effectiveness analysis, RV vaccination of high-risk infants was highly cost-effective and potentially cost saving.

Safe and effective RV vaccines are licensed for use in infants, but are not used in the Netherlands. This project will determine feasibility and effectiveness of RV vaccination for high-risk infants organized through secondary and tertiary pediatric care, an excellent environment to reach optimal RV vaccine coverage rates in high-risk infants and to ascertain timely vaccination. High-risk infants are closely followed here during their first month of life, the only indicated age-window for RV vaccine administration. The study will also generate important vaccine efficacy data for high-risk populations which are currently lacking nationally and internationally.

The project consists of implementing RV vaccination for high-risk infants in pilot hospitals and an observational study measuring effects by comparing pre- and post-implementation observations.

If proven effective, this study may well be considered the first phase in national implementation of RV vaccination for high-risk infants, either as stand-alone, or as part of a broader or even universal infant RV vaccination program in the country. The results of this study will also provide evidence to substantiate guideline development, specifically for high-risk populations, and reimbursement decisions.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website