Projectomschrijving

Rotavirus vaccinatie onder hoog-risico kinderen: Fase IV effectiviteitsstudie

Samenvatting na afronding

Het RIVAR project combineert een implementatiestudie met een voor-na cohortstudie. In de implementatiestudie is rotavirusvaccinatie voor risicogroep kinderen als nieuwe standaardzorg ingevoerd in dertien pediatrische ziekenhuizen in Nederland. Risicogroep kinderen werden gedefinieerd als prematuur geboren, het hebben van een laag geboortegewicht en/of aangeboren afwijkingen. Deze factoren bleken uit eerder onderzoek een risico op ernstige rotavirus buikgriep.

Onderzoek

In de cohortstudie werden deze risicogroep kinderen 18 maanden lang gevolgd en werd gekeken naar het optreden van buikgriep. Zowel kinderen vóór als na de invoer van rotavirusvaccinatie in ziekenhuizen deden mee.

Resultaten

Deze implementatie strategie, voor risicogroep kinderen en uitgevoerd door ziekenhuizen, behaalde een vaccinatiegraad van ongeveer 60%. Het vaccin bleek echter niet tot nauwelijks effectief in het reduceren van ernstige buikgriep als gevolg van een rotavirus infectie. De gemeten vaccin effectiviteit was 30%.
Op basis van deze studie is door de Gezondheidsraad besloten om rotavirusvaccinatie specifiek voor risicogroep kinderen niet landelijk in te voeren.


Samenvatting bij start

Het rotavirus (RV) is de belangrijkste verwekker van ernstige diarree bij jonge kinderen. Vroeggeboorte, laag geboortegewicht of aangeboren afwijkingen geven een verhoogd risico op ziekenhuisopname. Bescherming middels RV vaccinatie is mogelijk, maar alleen wanneer de vaccinatie voor de leeftijd van 3 maanden gestart wordt. Juist hoog-risico kinderen krijgen op deze leeftijd vaak nog intensieve medische zorg hetgeen tijdige vaccinatie bemoeilijkt.

In dit project zal bij wijze van proef, RV vaccinatie voor hoog-risico kinderen gefaseerd worden ingevoerd in tweedelijns zorg van 8 ziekenhuizen. Zo wordt tijdige RV vaccinatie optimaal gewaarborgd, teneinde deze doelgroep adequaat te kunnen beschermen. In een observationele studie worden tevens (inter)nationaal ontbrekende data over RV vaccineffectiviteit bij hoog-risico kinderen verkregen. Met de resultaten kan een wetenschappelijk onderbouwde RV vaccinatierichtlijn voor hoog-risico kinderen en passend landelijk beleid worden ontwikkeld.


Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website