Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

RAPSODI is een solide en toekomstbestendige patiëntenregistratie van patiënten met ernstige astma. Het is ontwikkeld met subsidie van ZonMw en bijdrages van farmaceutische bedrijven.

De registratie is interactief, wat betekent dat zowel behandelaars als patiënten informatie kunnen invoeren en bekijken. Het register is privacybestendig en geschikt voor langdurige follow-up. Het is gebruiksvriendelijk voor zowel behandelaars als patiënten.

RAPSODI biedt unieke spiegelinformatie voor artsen en patiënten, wordt veel gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en zal binnenkort geschikt zijn voor economische evaluaties. Het register biedt belangrijke informatie over dure geneesmiddelen voor verschillende farmaceutische bedrijven en is geschikt voor integratie met internationale astma-registers en dus voor deelname aan prestigieuze internationale wetenschappelijke projecten. Samenvattend is RAPSODI een geslaagd voorbeeld voor andere ziekteregistraties zowel nationaal als internationaal.


Samenvatting bij start

Het RAPSODI register is het Nederlandse register van volwassen patiënten met ernstig astma. Het heeft als doel informatie te verzamelen en feedback te leveren aan behandelend artsen en patiënten. Er komen steeds meer dure behandelingen beschikbaar voor deze complexe ziekte. Het is belangrijk inzicht te krijgen in de effectiviteit, bijwerkingen en kosteneffectiviteit van de verschillende behandelopties. Het register wordt onder meer gevuld met gegevens over astmacontrole, kwaliteit van leven, resultaten van lichamelijke onderzoeken en gegevens over behandelingen.

De informatie wordt teruggekoppeld naar artsen en patiënten om daarmee de kwaliteit van zorg te verbeteren. Verder kunnen gegevens uit het register worden gebruikt om wetenschappelijke vragen te beantwoorden en door beleidsmakers in de gezondheidszorg. In de eerste fase wordt RAPSODI ontworpen en geïmplementeerd in 3 astma-expertise centra. Vervolgens wordt het register geëvalueerd, verbeterd en geïmplementeerd in nog 7 centra.

Meer informatie

www.rapsodiregister.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website