Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Het Utrecht Cardiovasculair Cohort-Cardiovasculair Risico Management (UCC-CVRM) was een nieuw gestart initiatief waarvoor alle patiënten in aanmerking kwamen die zich in het UMC Utrecht meldden vanwege een uiting van een hartvaatziekte of een evaluatie van een cardiovasculaire risicofactor.
In de routinezorg werd op uniforme wijze informatie, zoals voorgeschreven in de richtlijn ‘cardiovasculair risicomanagement’, geregistreerd in het patiëntendossier.

Resultaten

Het doel was vorming van een zelflerend zorgsysteem voor betere zorg. Dit project laat zien dat:

  1. het goed mogelijk is een dergelijk initiatief in de routinezorg te initiëren en continueren;
  2. door het UCC-CVRM van veel meer patiënten relevante informatie beschikbaar komt voor behandelaars;
  3. er meer afwijkingen worden gezien dan voor het UCC-CVRM;
  4. door ethische en wettelijke redenen niet alle patiënten deelnemen;
  5. het UCC-CVRM leidt tot een degelijke basis voor wetenschappelijk onderzoek middels koppelingen met andere registraties.
     

Samenvatting bij start

Steeds meer cardiovasculaire patiënten krijgen zorg bij meer dan één specialisme. Deze groeiende groep vraagt om goede organisatie van de multidisciplinaire zorg: zorg die aansluit bij de geldende richtlijnen voor behandeling en management van cardiovasculair risico. Met het Utrecht Cardiovasculair Cohort (UCC) wordt hiervoor een basis gelegd.

Doel is dat elke patiënt die het UMC Utrecht bezoekt vanwege (1) een uiting van een hartvaatziekte dan wel (2) een evaluatie van een vasculaire risicofactor, de beste zorg krijgt.

In het UCC vindt een gestructureerde en uniforme informatieverzameling plaats bij alle patiënten. Hierna volgt een multidisciplinair overleg waarin een integraal behandelplan voor alle cardiovasculaire problemen wordt vastgesteld conform de huidige richtlijnen.

Dit project draagt bij aan de missie van het speerpunt Circulatory Health, dat door 10 divisies van het UMC Utrecht is opgesteld: elke patiënt, de beste zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website