Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Vincristine is een veel gebruikte vorm van chemotherapie tijdens de behandeling van kinderen met kanker. Een veelvoorkomende bijwerking van vincristine is neuropathie, wat kan leiden tot spierzwakte, pijn en sensorische uitval.

De VINCA studie had tot doel te onderzoeken of de toediening van vincristine bij kinderen met kanker door middel van één-uurs-infusen leidt tot minder neuropathie dan toediening door middel van zogeheten bolus-injecties.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat er in het algemeen geen grote verschillen in de mate van neuropathie zijn tussen deze twee manieren van toedienen. Als een kind echter naast vincristine in dezelfde periode ook nog specifieke medicijnen (azolen) krijgt tegen schimmelinfecties, dan is de kans groot dat hij of zij minder neuropathie krijgt als de vincristine wordt toegediend via één-uurs-infusen dan via bolusinjecties. Verder heeft het onderzoek veel nieuwe kennis opgeleverd over hoe vincristine in het lichaam wordt opgenomen, verwerkt en weer wordt uitgescheiden.
 

Samenvatting bij start

Vincristine is een veel gebruikte vorm van chemotherapie tijdens de behandeling van kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL). Een veelvoorkomende bijwerking van vincristine is neuropathie, wat kan leiden tot spierzwakte, pijn, en sensorische uitval. Hierdoor is de kwaliteit van leven van kinderen met neuropathie sterk verminderd.

Doel

Deze studie heeft tot doel te onderzoeken of de toediening van vincristine bij kinderen met ALL door middel van één-uurs-infusen leidt tot minder neuropathie dan toediening door middel van zogeheten bolus-injecties.

Werkwijze

Naast neuropathie zullen kwaliteit van leven, de medische kosten en de therapeutische effectiviteit van beide toedieningsvormen vergeleken worden. Bovendien zal worden onderzocht of naast de toedieningsvorm ook andere factoren, zoals bijvoorbeeld de wijze waarop de vincristine in het lichaam wordt opgenomen (farmacokinetiek) en de genetische aanleg voor bijwerkingen van medicijnen, van invloed zijn op het ontstaan van neuropathie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website