Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Nederland zijn veel psychiatrisch patiënten langdurig opgenomen. In deze setting komen agressie incidenten (zowel verbaal als fysiek) veelvuldig voor (zo’n 15 incidenten per bed per jaar), wat grote persoonlijke en financiële consequenties heeft (mede door de zeer intensieve zorg en mogelijk letsel en arbeidsverzuim bij verplegend personeel). Een aantal gerandomiseerde dubbelblinde trials hebben laten zien dat multivitaminen-, mineralen- en vetzuursuppletie de incidentie van gewelddadig en antisociaal gedrag bij schoolkinderen en gedetineerden met zo’n 30% deed afnemen. Wij onderzoeken binnen verschillen GGz instellingen in Nederland en België of deze voedingsmiddeleninterventie bij kan dragen aan een vermindering van het aantal agressie incidenten onder langdurig opgenomen psychiatrisch patiënten in een gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd, dubbelblind onderzoek. Als secundaire uitkomstmaten worden ook de ernst van de incidenten, de stemming, de kwaliteit van leven en de voedingsstatus van de deelnemende patiënten gemeten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inmiddels is de inclusiefase afgerond. In totaal zijn er 176 participanten geïncludeerd in zowel Nederland (GGz Rivierduinen, Parnassia, GGz Delfland, GGz Eindhoven, GGz Centraal en Fivoor) als België (Emmaüs en Multiversum rond Antwerpen). In oktober zullen de laatste metingen plaatsvinden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DOELSTELLING/ VRAAGSTELLING

Wat zijn de effectiviteit en kosteneffectiviteit van suppletie met multivitaminen, mineralen, en n-3 vetzuren vergeleken met placebo voor het verminderen van agressie (verbale agressie, overtreden van regels, dreigen, agressie jegens voorwerpen, ontremd (seksueel) gedrag, intimidatie, vechten, aanvallen van verpleging of medepatiënten, zelfbeschadiging en suïcidepoging) onder langdurig opgenomen psychiatrisch patiënten?

HYPOTHESE

Voedingssupplementen verminderen agressie en hiermee gepaard gaande zorgkosten bij langdurig opgenomen psychiatrisch patiënten.

STUDIE OPZET

Dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde multicenter trial.

STUDIE POPULATIE

Psychiatrisch patiënten die op een long-stay psychiatrische afdeling zijn opgenomen.

INTERVENTIE

Dagelijkse suppletie met multivitaminen, mineralen, en n-3 vetzuren gedurende een half jaar.

UITKOMSTMATEN

Het aantal en de ernst van agressieve incidenten, personeelskosten van tijd die wordt besteed aan de afhandeling van deze incidenten, overige kosten voortkomend uit deze incidenten, voedingsstatus, en agressie- en kwaliteit-van-leven schalen.

SAMPLE SIZE

200 patiënten (100 per gerandomiseerde groep).

ANTICIPATED HEALTHCARE EFFICIENCY GAIN

Het met 26% verminderen van het aantal agressie-incidenten en hiermee gepaard gaande kosten, geschat op €1.7 miljoen (€143/langdurig opgenomen psychiatrisch patiënt/jaar) voor Nederland.

PLANNING

Opzet/inclusie 24 maanden; interventie/meten 12 maanden; analyses/verslaglegging 12 maanden. Totaal 48 maanden.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website