Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Agressie komt veel voor in de langdurige psychiatrische zorg. Eerdere studies hebben laten zien dat voedingssupplementen de incidentie van gewelddadig en antisociaal gedrag bij schoolkinderen en gedetineerden met zo’n 30% deed afnemen.

In een gerandomiseerd onderzoek is binnen verschillende GGZ-instellingen in Nederland en België onderzocht of het toedienen van voedingssupplementen ook zorgt voor een vermindering van agressie onder langdurig opgenomen psychiatrische patiënten.
In totaal deden er 176 deelnemers mee aan de studie. De gemiddelde leeftijd was 49.3 jaar, waarvan 64.2% man.

Resultaten

Er werd geen verschil in het aantal agressie incidenten gevonden bij patiënten die supplementen kregen vergeleken met hen die placebo-capsules kregen. Ook ten aanzien van de ernst of het type agressie-incident werden er geen significante verschillen gevonden. Daarnaast rapporteerden de deelnemers geen verschil in stemming en kwaliteit van leven tussen de groepen.
 

Samenvatting bij start

In Nederland zijn ongeveer elf duizend mensen langdurig opgenomen vanwege een ernstige psychiatrische aandoening, van wie tweeduizend in een gesloten setting. Een van de redenen voor langdurige opname kan zijn dat deze mensen door hun aandoening een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. In dit onderzoeksproject wordt onderzocht of het innemen van voedingssupplementen bij langdurig opgenomen psychiatrisch patiënten een gunstig effect heeft op hun gedrag. Uit eerder interventieonderzoek is namelijk gebleken dat voedingssupplementen het aantal incidenten verminderd bij zowel opstandige en gedragsgestoorde kinderen als van agressieve gedetineerden. De voedingssupplementen bevatten visolie (omega-3 vetzuren), multivitaminen en mineralen, en dat effect wordt vergeleken met placebo. Indien er een gunstig effect wordt gevonden, dan zou dat de kwaliteit van leven van de patiënten verbeteren en de zorgkosten verminderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website