Projectomschrijving

Patiënten met een beperkte levensverwachting zijn extra kwetsbaar voor schadelijke effecten van medicatie. Heroverweging van de medicatie bij een beperkte levensverwachting is daarom van belang. In de praktijk vindt deze heroverweging onvoldoende plaats. Een belangrijke reden hiervoor is het gebrek aan onderzoek naar de gevolgen van het stoppen van medicatie. Een andere oorzaak is het ontbreken van richtlijnen die de arts bij het staken ondersteunen.

Doel

Dit onderzoek wil het effect op de kwaliteit van leven nagaan van geautomatiseerde advisering aan de arts over het medicatiegebruik in de laatste levensfase bij een individuele patiënt. Er wordt hiervoor een cluster-gerandomiseerd onderzoek uitgevoerd onder patiënten met een levensverwachting van drie maanden tot twee weken.

Verwachte uitkomst

Het onderzoek zal leiden tot heldere, in de praktijk bruikbare richtlijnen voor optimaal gebruik van medicatie in de laatste levensfase, geïmplementeerd in een breed toepasbare geautomatiseerde advisering.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website