Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een medicijn kan bij meerdere ziektes worden gebruikt. De dosering van het medicijn kan verschillen per ziekte. Om de dosering goed te kunnen controleren, is het voor sommige medicijnen belangrijk dat de apotheek weet waarvoor het wordt gegeven.

In 2007 is een lijst opgesteld van medicijnen waarbij het belangrijk is dat de arts doorgeeft met welke reden hij het medicijn voorschrijft. In dit project hebben apothekers, huisartsen en specialisten overlegd om te bepalen bij welke medicijnen dit belangrijk is. De lijst uit 2007 is dus actueel gemaakt.

Bij alle medicijnen op de lijst is uitgezocht met welke redenen het medicijn gegeven kan worden. Wanneer een arts een medicijn voorschrijft kan hij uit een lijstje de reden kiezen. De reden van voorschrijven wordt dan met het recept naar de apotheek gestuurd. De apotheek kan dan heel specifiek de dosering controleren, omdat hij de reden van voorschrijven weet.

In dit project is ook een handleiding geschreven voor de computersystemen van artsen en apotheken. Hiermee worden artsen en apotheken ondersteund bij het automatisch doorgeven en ontvangen van de reden waarvoor het medicijn gegeven wordt. Huisartsen en apotheken zijn al volledig geautomatiseerd. De computersystemen hoeven dus alleen maar aangepast te worden om de resultaten van het project toe te passen. Nog lang niet alle ziekenhuizen hebben een volledig geautomatiseerd systeem waarmee specialisten elektronisch medicijnen voorschrijven. Ze zijn hier wel mee bezig. Als dit klaar is kunnen specialisten in ziekenhuizen de resultaten van het project toepassen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van het project zijn:

- Een actuele lijst met medicijnen waarbij het belangrijk is door te geven met welke reden het medicijn gegeven wordt.

- Bij alle medicijnen op de lijst is uitgezocht voor welke redenen het medicijn gegeven kan worden.

- Aanpassing van de programmatuur van de geneesmiddeldatabank (G-Standaard) zodat computersystemen van artsen en apothekers informatie (bestanden) krijgen aangeleverd met de geneesmiddelen en hun bijbehorende redenen van voorschrijven.

- Een handleiding voor de computersystemen van artsen en apothekers.

 

Door deze resultaten kan het uitwisselen van de reden van voorschrijven geautomatiseerd worden. Hiermee kan het daadwerkelijk uitwisselen van de reden van voorschrijven aanzienlijk worden versneld. Zonder deze ondersteuning moeten artsen bij elk voorschrift zelf bedenken of de reden van voorschrijven belangrijk is. Ze moeten dit vervolgens handmatig doorgeven aan de apotheek. Op die manier is het uitwisselen van de reden van voorschrijven praktisch niet uitvoerbaar, terwijl dit wel een wettelijke verplichting is. Door het uitwisselen van de reden van voorschrijven wordt de kwaliteit, doelmatigheid en efficiëntie van de zorg verbeterd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Reden van Voorschrijven omvat het opstellen en implementeren van een lijst van geneesmiddelen waarbij het noodzakelijk is dat de apotheker beschikt over de reden van voorschrijven, om de juiste medicatiebewaking bij deze middelen te kunnen uitvoeren. Deze medicatiebewaking betreft voornamelijk de juiste doseringscontrole.

Doel van dit project is het updaten van de lijst zoals deze in 2007 in het kader van een project van Nictiz is opgesteld en daarnaast het implementeren van deze lijst in de databank die door de huisarts- en apotheek informatiesystemen wordt gebruikt, inclusief een implementatiehandleiding voor de softwareleveranciers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website