Projectomschrijving

Het melanoom is een zeldzame maar agressieve vorm van huidkanker, die vaak gepaard gaat met uitzaaiingen. In de afgelopen vijf jaar is de behandeling van het uitgezaaid melanoom sterk verbeterd door de introductie van immuuntherapie. Immuuntherapie helpt het afweersysteem om zelf de kankercellen aan te vallen en op te ruimen, maar is erg duur en gaat gepaard met ernstige bijwerkingen bij ongeveer 40% van de patiënten.

Opzet

Het doel van dit onderzoek is om met behulp van kunstmatige intelligentie technieken meer informatie te halen uit medische beeldvorming waarmee de uitzaaiingen geconstateerd zijn en het weefsel dat gebruikt is om de diagnose te stellen. Door het combineren van deze informatie met bloedwaarden en klinische gegevens kan de computer voor start van de immuuntherapie gaan voorspellen hoe groot de kans op een positief behandeleffect is.

Verwachte uitkomst

De verwachting is dat in de komende vier jaar duidelijk wordt of het beoogde algoritme nauwkeurig genoeg is om bij te dragen aan betere behandelbeslissingen. Als dit lukt kan de patiënt samen met de behandelend arts in de toekomst een beter afgewogen besluit nemen over wel of niet behandelen met immuuntherapie.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website